ფინკას პარტნიორები

საჯარო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც ამავდროულად ფინკას პარტნიორები არიან, წვლილი შეიტანეს ორგანიზაციის დაფარვის ქსელის გაფართოვებასა და რეგიონალურ განვითარებაში.  მრავალმა ფირმამ, მეწარმეებმა და საოჯახო ბიზნესების მფლობელებმა ფინკასა და მის მომხმარებლებს უმნიშვნელოვანესი მხარდაჭერა და დახმარება აღმოუჩინეს.

აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

ინტერ-ამერიკული განვითარების ბანკი

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია

გაეროს განვითარების ფონდი

მასტერქარდის ფონდი

მასტერქარდი

Metlife Foundation

SCBF

Bill & Melinda Gates foundation

CITI

Credit Suisse

 

 
ფინკა ბანკი საქართველო ფინკა მიკროსაფინანსო ჰოლდინგის (FMH), წარმომადგენლობაა საქართველოში, ამავდროულად მსოფლიოს 21 ქვეყანაში მოქმედი გლობალური მიკროსაფინანსო და საბანკო ქსელის ნაწილია, რომლის მისიაა პასუხისმგებლიანი საფინანსო მომსახურება გაუწიოს მცირე შემოსავლების მქონე პირებსა და მოსახლეობას უკეთესი მომავლის შექმნის მიზნით. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2017 ფინკა ბანკი საქართველო
საიტის გამოყენების პირობები | უსაფრთხოების პოლიტიკა | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი