ფინკა ბანკი საქართველოს მენეჯმენტი


ვუსალ ვერდიევი

ფინკა ბანკის აღმასრულებელი დირექტორი

ვუსალ ვერდიევს, ფინკა ბანკის აღმასრულებელ დირექტორს, ფინანსური მომსახურების ინდუსტრიაში ხელმძღვანელ პოზიციაზე მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება აქვს

გიორგი მიროტაძე

ფინკა ბანკის ფინანსური დირექტორი

გიორგი მიროტაძეს, ფინკა ბანკი საქართველოს ფინანსურ დირექტორს, საბანკო, მიკროსაფინანსო და ბიზნეს კონსულტირების სფეროში ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის 15 წელიწადზე მეტი გამოცდილება აქვს.

გიორგი ნადარეიშვილი

ფინკა ბანკის კომერციული დირექტორი

გიორგი ნადარეიშვილს, ფინკა ბანკის კომერციულ დირექტორს, საბანკო სფეროში ხელმძღვანელ პოზიციაზე მუშაობის 15 წლიანი გამოცდილება აქვს საქართველოში, უკრაინასა და სომხეთში.

დავით ზარანდია

მთავარი იურიდიული მრჩეველი და კორპორაციული მდივანი

დავით ზარანდიას, ფინკა ბანკის მთავარ იურიდიულ მრჩეველსა და დირექტორატის წევრს, საფინანსო სფეროში იურიდიული მიმართულებით ხელმძღვანელ პოზიციაზე მუშაობის 8 წლიანი გამოცდილება აქვს.

 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2018 ფინკა ბანკი საქართველო
სამართლებრივი ინფორმაცია | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი