სამეთვალყურეო საბჭო


ფლორინ ლილა

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ვიცე პრეზიდენტი და ევრაზიის რეგიონალური დირექტორი

როგორც ვიცე პრეზიდენტი და ევრაზიის რეგიონალური დირექტორი ფლორინ ლილა ევრაზიის რეგიონში არსებული ყველა ქვეყნისა და წარმომადგენლობის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ დანიშვნის პროცესშია და მათ სათანადო ფუნქციონირებაზე ზრუნავს. ფლორინ ლილა, ასევე, FINCA Impact Finance-ის მენეჯმენტის გუნდის წევრია.

ჩიკაკო კუნო

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ჩიკაკო კუნოს აღმოსავლეთ ევროპის, აფრიკისა და ლათინური ამერიკის ზრდად ბაზრებზე მუშაობის 30 წლიანი გამოცდილება აქვს. სანამ ფინკას გუნდის წევრი გახდებოდა, კუნო ლონდონში, EBRD-ის მცირე ბიზნესის ფინანსური გუნდის დირექტორი იყო.

ფოლკერ რენერი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ფოლკერ რენერს მიკროსაფინანსო სფეროს ტოპ მენეჯმენტში ოთხ კონტინენტზე მოღვაწეობის ოცწლიანი გამოცდილება გააჩნია. 2004-დან 2016 წლამდე ის FINCA International-ის საკრედიტო და სადეპოზიტო მიმართულების ვიცე პრეზიდენტი, გლობალური ოპერაციათა დირექტორი და ფინკა ევრაზიას რეგიონალური დირექტორი იყო.

პოლ რასელ კლარკი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

პოლ კლარკი ფინკა ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია 2012 წლიდან. პოლი მენეჯმენტის კონსულტირების სფეროში 30 წელზე მეტია მუშაობს. 2000 წლიდან ის ქართული კომპანიებისა და ფინანსური ინსტიტუტების მრჩეველია.

 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2018 ფინკა ბანკი საქართველო
სამართლებრივი ინფორმაცია | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი