ისტორია  

 

1998  
ფინკა საქართველო, საერთაშორისო მიკროსაფინანსო ინსტიტუტების ქსელის - FINCA International Inc.,-ის ფილიალი, გაიხსნა. პირველი სესხი გაიცა თბილისში 1998 წლის ივლისში.
2011  
FINCA Microfinance Holding Company LLC. - პირველი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე მიკროდაფინანსების საინვესტიციო ჰოლდინგი შეიქმნა და სს ფინკა საქართველო 2011 წლიდან FINCA Microfinance Cooperatief U.A.-ის ნაწილია, რომლის საბჭოში ისეთი აქციონერები შედიან, როგორიცაა: FINCA International (USA), საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია (IFC, World Bank Group) (USA), KFW Bankengruppe- გერმანიის განვითარების ბანკი, FMO- ნიდერლანდების გაერთიანებული ბანკი, responsAbility Social Investments AG, და Triple Jump. FMH-ის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის გთხოვთ მიჰყვეთ ბმულს FINCA Microfinance Holding Company LLC,
2013  
2013 წლის აგვისტოში ფინკა საქართველომ საბანკო ლიცენზია მიიღო. ქართული კომერციული საბანკო სექტორის ახალი წევრი, სს ფინკა ბანკი საქართველო არის ძლიერი კაპიტალის მქონე ორგანიზაცია.
2015  
2015 წლის თებერვლიდან ფინკა ბანკმა მომხმარებლებლებს საცალო სადეპოზიტო პროდუქტები შესთავაზა.
2015  
ფინკა ბანკმა 20 მილიონი ლარის ღირებულების ობლიგაციები გამოუშვა, ლარის ნომინალური ღირებულების 200 ცალი ობლიგაციის ემისია განახორციელა. ობლიგაციებს წლიურად დაერიცხება ფიქსირებული 10,1% სარგებელი, რომლის გადახდაც ნახევარ წელიწადში ერთხელ მოხდება.ობლიგაციების გამოშვების შედეგად მიღებულ თანხას ემიტენტი - ფინკა ბანკი საქართველო, გამოიყენებს მიკრო და მცირე ბიზნესის ეროვნული ვალუტით დაფინანსებისა და შესაბამისი საკრედიტო ოპერაციების გაფართოების მიზნით, რაც თავის მხრივ მომხმარებლებს თავიდან ააცილებს სავალუტო რისკებს.
2015  
ფინკა ბანკი საქართველოს პერსონალურ საბანკო მომსახურების სერვის ცენტრი გაიხსნა თბილისში.
2016  
ფინკა ბანკ საქართველოს SMART სერტიფიკატი კლიენტების ინტერესებზე ორიენტირებული პასუხისმგებლიანი საბანკო საქმიანობის დასტურად გადაეცა.

 

 
ფინკა ბანკი საქართველო ფინკა მიკროსაფინანსო ჰოლდინგის (FMH), წარმომადგენლობაა საქართველოში, ამავდროულად მსოფლიოს 21 ქვეყანაში მოქმედი გლობალური მიკროსაფინანსო და საბანკო ქსელის ნაწილია, რომლის მისიაა პასუხისმგებლიანი საფინანსო მომსახურება გაუწიოს მცირე შემოსავლების მქონე პირებსა და მოსახლეობას უკეთესი მომავლის შექმნის მიზნით. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2017 ფინკა ბანკი საქართველო
საიტის გამოყენების პირობები | უსაფრთხოების პოლიტიკა | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი