მომსახურება და ტარიფები

მომსახურების პირობები:

ცვლილებები საბანკო მომსახურების ზოგად პირობებში (ძალაშია 16.11. 2017-დან)

მომსახურების ზოგადი პირობები (ძალაშია 16.11.2017-დან)

მომსახურების ზოგადი პირობები

ბარათით მომსახურების ზოგადი პირობები (ძალაშია 07.11.2016-დან)

ინტერნერნეტბანკინგისა და მობაილბანკინგის ხელშეკრულება

 

ხელშეკრულებების არქივი

 

მომსახურების ტარიფები:

პაკეტური შეთავაზების ტარიფები

სადებეტო ბარათების ტარიფები

კომუნალური და სხვა გადასახადების ტარიფები

საბანკო მომსახურების ტარიფები (ფიზიკური პირებისთვის)

საბანკო მომსახურების ტარიფები (იურიდიული პირებისთვის)

 

 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2017 ფინკა ბანკი საქართველო
საიტის გამოყენების პირობები | უსაფრთხოების პოლიტიკა | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი