მომსახურება და ტარიფები

მომსახურების პირობები:

ცვლილებები საბანკო მომსახურების ზოგად პირობებში (ძალაშია 01.05.2017-დან)

მომსახურების ზოგადი პირობები (ძალაშია 01.05.2017-დან)

მომსახურების ზოგადი პირობები (21.12.2016)

ბარათით მომსახურების ზოგადი პირობები (ძალაშია 07.11.2016-დან)

ინტერნერნეტბანკინგისა და მობაილბანკინგის ხელშეკრულება

 

ხელშეკრულებების არქივი

 

მომსახურების ტარიფები:

პაკეტური შეთავაზების ტარიფები

სადებეტო ბარათების ტარიფები

კომუნალური და სხვა გადასახადების ტარიფები

საბანკო მომსახურების ტარიფები (ფიზიკური პირებისთვის)

საბანკო მომსახურების ტარიფები (იურიდიული პირებისთვის)

 

 
ფინკა ბანკი საქართველო ფინკა მიკროსაფინანსო ჰოლდინგის (FMH), წარმომადგენლობაა საქართველოში, ამავდროულად მსოფლიოს 21 ქვეყანაში მოქმედი გლობალური მიკროსაფინანსო და საბანკო ქსელის ნაწილია, რომლის მისიაა პასუხისმგებლიანი საფინანსო მომსახურება გაუწიოს მცირე შემოსავლების მქონე პირებსა და მოსახლეობას უკეთესი მომავლის შექმნის მიზნით. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2017 ფინკა ბანკი საქართველო
საიტის გამოყენების პირობები | უსაფრთხოების პოლიტიკა | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი