მომსახურება და ტარიფები

მომსახურების პირობები:

ცვლილებები საბანკო მომსახურების ზოგად პირობებში (ძალაში შევა 21.12.2016-დან)

მომსახურების ზოგადი პირობები (ძალაშია 21.11.2016-დან)

ბარათით მომსახურების ზოგადი პირობები (ძალაშია 07.11.2016-დან)

ინტერნერნეტბანკინგისა და მობაილბანკინგის ხელშეკრულება

 

ხელშეკრულებების არქივი

 

მომსახურების ტარიფები:

პაკეტური შეთავაზების ტარიფები

სადებეტო ბარათების ტარიფები

კომუნალური და სხვა გადასახადების ტარიფები

საბანკო მომსახურების ტარიფები (ფიზიკური პირებისთვის)

საბანკო მომსახურების ტარიფები (იურიდიული პირებისთვის)

 
სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2017 ფინკა ბანკი საქართველო
საიტის გამოყენების პირობები | უსაფრთხოების პოლიტიკა | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი