სესხები

ბიზნეს ოვერდრაფტი

ისარგებლოთ მიმდინარე/საბარათე ანგარიშზე არსებულ თანხაზე გაცილებით მეტით!

აგრო განვადება

აგრო განვადება საუკეთესო არჩევანია, თუ ეწევით სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას და გსურთ აგრო ტექნიკის, მასალებისა და სერვისების შეძენა 15 წუთში

მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხი

მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაქვთ ბიზნესი და გსურთ 100 000 დოლარამდე თანხის, ნებისმიერი მიზნობრიობით, სწრაფად და თქვენზე მორგებული გრაფიკით აღება

სწრაფი სესხი

სწრაფი სესხი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაქვთ ბიზნესი და გსურთ 3000 ლარამდე თანხის ნებისმიერი მიზნობრიობით 30 წუთში, დამატებითი პროცედურების გარეშე აღება

ექსპრეს სესხი

ექსპრეს სესხი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაქვთ ბიზნესი და გსურთ სესხის თქვენზე მორგებული გრაფიკითა და დამატებითი პროცედურების გარეშე 1 სამუშაო დღეში აღება

სწრაფი აგრო სესხი

სწრაფი აგრო სესხი საუკეთესო არჩევანია, თუ ეწევით სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას და გსურთ 3000 ლარამდე თანხის, ნებისმიერი მიზნობრიობით, 30 წუთში, დამატებითი პროცედურების გარეშე აღება

ექსპრეს აგრო სესხი

ექსპრეს აგრო სესხი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაქვთ სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესი და გსურთ 30 000 ლარამდე სესხის თქვენზე მორგებული გრაფიკითა და დამატებითი პროცედურების გარეშე 1 სამუშაო დღეში აღება

მცირე და საშუალო აგრო სესხი

მცირე და საშუალო აგრო სესხი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაქვთ აგრო ბიზნესი და გსურთ 100 000 დოლარამდე თანხის ნებისმიერი მიზნობრიობით სწრაფად და თქვენზე მორგებული გრაფიკით აღება

სამომხმარებლო სესხი

ფინკა ბანკის სამომხმარებლო სესხი სურვილების ასრულების სწრაფი და მარტივი გზაა. ჩვენ გთავაზობთ სესხს ნებისმიერი მიზნობრიობით

 

 

 

 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2017 ფინკა ბანკი საქართველო
საიტის გამოყენების პირობები | უსაფრთხოების პოლიტიკა | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი