სესხის განაცხადი

სესხზე ელექტრონული განაცხადის გასაკეთებლად, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა.

ფინკა ბანკში სესხის გაცემის კრიტერიუმები:

 • მოქმედი მცირე და საშუალო ბიზნესი/სოფლის მეურნეობა, ხელფასი, ფულადი გზავნილები;
 • მიმდინარე საქმიანობის წარმოების არანაკლებ 3 თვიანი გამოცდილება;
 • საქართველოს მოქალაქეობა.

 

სესხის განაცხადი

 • გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი პირადობის მოწმობის 11 ნიშნა ნომერი
 • ფინკა ბანკში სესხის აღება შეუძლიათ პირებს, რომლებსაც შემოსავალი აქვთ ბიზნეს საქმიანობიდან, სოფლის მეურნეობიდან, ფულადი გზავნილებიდან ან ხელფასიდან.
 • გთხოვთ, ატვირთოთ თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (ფაილის დასაშვები მაქსიმალური ზომა: 10MB)
  დასაშვები ფორმატია:JPG, PNG, PDF
 • გთხოვთ, ატვირთოთ თქვენი ხელფასის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი (ფაილის დასაშვები მაქსიმალური ზომა: 10MB)
  დასაშვები ფორმატია:JPG, PNG, PDF
 
ფინკა ბანკი საქართველო ფინკა მიკროსაფინანსო ჰოლდინგის (FMH), წარმომადგენლობაა საქართველოში, ამავდროულად მსოფლიოს 21 ქვეყანაში მოქმედი გლობალური მიკროსაფინანსო და საბანკო ქსელის ნაწილია, რომლის მისიაა პასუხისმგებლიანი საფინანსო მომსახურება გაუწიოს მცირე შემოსავლების მქონე პირებსა და მოსახლეობას უკეთესი მომავლის შექმნის მიზნით. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2017 ფინკა ბანკი საქართველო
საიტის გამოყენების პირობები | უსაფრთხოების პოლიტიკა | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი