სესხის განაცხადი

სესხზე ელექტრონული განაცხადის გასაკეთებლად, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა.

ფინკა ბანკში სესხის გაცემის კრიტერიუმები:

 • მოქმედი მცირე და საშუალო ბიზნესი/სოფლის მეურნეობა, ხელფასი, ფულადი გზავნილები;
 • მიმდინარე საქმიანობის წარმოების არანაკლებ 3 თვიანი გამოცდილება;
 • საქართველოს მოქალაქეობა.

 

სესხის განაცხადი

 • გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი პირადობის მოწმობის 11 ნიშნა ნომერი
 • ფინკა ბანკში სესხის აღება შეუძლიათ პირებს, რომლებსაც შემოსავალი აქვთ ბიზნეს საქმიანობიდან, სოფლის მეურნეობიდან, ფულადი გზავნილებიდან ან ხელფასიდან.
 • გთხოვთ, ატვირთოთ თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (ფაილის დასაშვები მაქსიმალური ზომა: 10MB)
  დასაშვები ფორმატია:JPG, PNG, PDF
 • გთხოვთ, ატვირთოთ თქვენი ხელფასის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი (ფაილის დასაშვები მაქსიმალური ზომა: 10MB)
  დასაშვები ფორმატია:JPG, PNG, PDF
 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2017 ფინკა ბანკი საქართველო
საიტის გამოყენების პირობები | უსაფრთხოების პოლიტიკა | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი