სესხის განაცხადი

სესხზე ელექტრონული განაცხადის გასაკეთებლად, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა.

ფინკა ბანკში სესხის გაცემის კრიტერიუმები:

 • მოქმედი მცირე და საშუალო ბიზნესი/სოფლის მეურნეობა;
 • მიმდინარე საქმიანობის წარმოების არანაკლებ 3 თვიანი გამოცდილება;
 • საქართველოს მოქალაქეობა.

 

სესხის განაცხადი

 • გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი პირადობის მოწმობის 11 ნიშნა ნომერი
 • ფინკა ბანკში სესხის აღება შეუძლიათ პირებს, რომლებსაც შემოსავალი აქვთ ბიზნეს საქმიანობიდან, სოფლის მეურნეობიდან, ფულადი გზავნილებიდან ან ხელფასიდან.
 • გთხოვთ, ატვირთოთ თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (ფაილის დასაშვები მაქსიმალური ზომა: 10MB)
  დასაშვები ფორმატია:JPG, PNG, PDF
 • გთხოვთ, ატვირთოთ თქვენი ხელფასის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი (ფაილის დასაშვები მაქსიმალური ზომა: 10MB)
  დასაშვები ფორმატია:JPG, PNG, PDF
 
სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2017 ფინკა ბანკი საქართველო
საიტის გამოყენების პირობები | უსაფრთხოების პოლიტიკა | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი