სწრაფი აგრო სესხი

სწრაფი აგრო სესხი საუკეთესო არჩევანია, თუ ეწევით სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას და გსურთ მცირე თანხის, ნებისმიერი მიზნობრიობით აღება.

ზოგადი პირობები:

ვადა: 24 თვემდე

ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი

თანხა: 100-დან 3000 ლარამდე (ან ექვივალენტი დოლარში)*

უზრუნველყოფა: არ მოითხოვება

საშეღავათო პერიოდი: წელიწადში 6 თვემდე

სესხი გაიცემა ნებისმიერი მიზნობრიობით:

  • მეურნეობის გაფართოვება
  • ფერმის რემონტი
  • სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის/აღჭურვილობის შეძენა
  • სეზონური სამუშაოების დაფინანსება
  • სახლის რემონტი
  • საოჯახო ტექნიკის შეძენა
  • სხვა პირადი, თუ სასოფლო-სამეურნეო მიზნების დასაფინანსებლად

*ფიზიკური პირებისთვის 100 000 ლარამდე სესხი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში

შეავსეთ ელექტრონული განაცხადი

 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2018 ფინკა ბანკი საქართველო
სამართლებრივი ინფორმაცია | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი