სამომხმარებლო სესხი

თუ გაქვთ შემოსავალი ხელფასის სახით, ან იღებთ სწრაფ ფულად გზავნილებს საზღვარგარეთიდან, ისარგებლეთ ფინკა ბანკის სამომხმარებლო სესხით და მარტივად აისრულეთ სურვილები.

ზოგადი პირობები:

ვადა: მაქს. 60 თვე

ვალუტა: ლარი

თანხა: 1000 ლარი – 30 000 ლარი

6 000 ლარამდე სესხი – უზრუნველყოფის გარეშე

სამომხმარებლო სესხი გაიცემა ნებისმიერი მიზნობრიობით: სწავლის დასაფინანსებლად; საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად; რემონტისათვის;  ავეჯის შესაძენად; სატრანსპორტო საშუალების შესაძენად და ა.შ.

სესხის განაცხადი შეგიძლიათ შეავსოთ ვებ გვერდზე, მოგვმართეთ ფილიალებში ან დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე ნებისმიერ დროს *4949

 

 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2018 ფინკა ბანკი საქართველო
სამართლებრივი ინფორმაცია | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი