სამომხმარებლო სესხი

ფინკა ბანკის სამომხმარებლო სესხი სურვილების ასრულების სწრაფი და მარტივი გზაა. ჩვენ გთავაზობთ სესხს ნებისმიერი მიზნობრიობით.

ზოგადი პირობები:

ვადა: მაქს. 60 თვე

ვალუტა: ლარი

თანხა: 100 ლარი – 30 000 ლარი

უზრუნველყოფა:    

  • 6 000 ლარამდე – უზრუნველყოფის გარეშე;
  • 10 000 ლარამდე – შესაძლებელია მხოლოდ მესამე პირის თავდებობით;
  • 10 001 ლარი ან/და მეტი, ასევე. 36 თვეზე მეტი ვადის სესხებისთვის სავალდებულოა უზრუნველყოფის წარმოდგენა უძრავი ქონების სახით.

სამომხმარებლო სესხი გაიცემა ნებისმიერი მიზნობრიობით:

  • სწავლის დასაფინანსებლად;
  • საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად;
  • რემონტისათვის;
  • ავეჯის შესაძენად;
  • სატრანსპორტო საშუალების შესაძენად;
  • მცირე ბიზნესის წამოსაწყებად და ა.შ.

 

 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2018 ფინკა ბანკი საქართველო
სამართლებრივი ინფორმაცია | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი