ზრდადი ანაბარი

ზრდადი ანაბარი საუკეთესო არჩევანია, თუ გსურთ თანხის დაზოგვა კონკრეტული მიზნისთვის.

ზრდადი ანაბრის პირობები

ვალუტა: GEL, USD, EUR;

ანაბრის ვადა: 6-დან 24 თვემდე;

მინიმალური შენატანი: 20 GEL, USD, EUR;

მაქსიმალური შენატანი: შეუზღუდავი;

ანაბარზე თანხის დამატება: შეუზღუდავი.

ზრდადი ანაბრის უპირატესობები

  • ანაბარზე თანხის დამატება შესაძლებელია ნებისმიერი სიხშირითა და ოდენობით;
  • უცვლელი მაღალი საპროცენტო სარგებელი ანაბრის ვადის ამოწურვამდე;
  • ანაბარზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის და ნაღდი სახით შეტანილი თანხის განაღდება ფინკა ბანკის ნებისმიერ სერვის ცენტრში უფასოა.

ფიზიკური პირებისთვის

შენიშვნა: ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლისას გაკეთებულია შემდეგი დაშვება: მომხმარებელი ხსნის 1,000.0 ერთეულიან დეპოზიტს 01/01/2017 და ყოველი მომდევნო თვის პირველ რიცხვში ამატებს 20 ერთეულს

ანაბრის ვადა  საპროცენტო სარგებელი
თვე GEL

ნომინალური/ეფექტური (დან)

USD

ნომინალური/ეფექტური(დან)

EUR

ნომინალური/ეფექტური(დან)

6 8.25% / 8.42% 2.00% / 2.01% 0.25% / 0.25%
9 9.25% / 9.36% 3.00% / 3.01% 1.00% / 1.00%
12 10.50% / 10.52% 3.50% / 3.50% 1.50% / 1.50%
15 10.50% / 10.40% 3.50% / 3.49% 1.50% / 1.50%
18 11.00% / 10.76% 4.00% / 3.97% 2.00% / 1.99%
21 11.00% / 10.64% 4.00% / 3.95% 2.00% / 1.99%
24 11.00% / 10.52% 4.00% / 3.93% 2.00% / 1.98%

იურიდიული პირებისთვის

შენიშვნა: ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლისას გაკეთებულია შემდეგი დაშვება: მომხმარებელი ხსნის 1,000.0 ერთეულიან დეპოზიტს 01/01/2017 და ყოველი მომდევნო თვის პირველ რიცხვში ამატებს 20 ერთეულს

ანაბრის ვადა  საპროცენტო სარგებელი
თვე GEL

ნომინალური/ეფექტური

USD

ნომინალური/ეფექტური

EUR

ნომინალური/ეფექტური

6 6.00% / 6.06%-დან
9 7.00% / 7.03%-დან 1.50% / 1.50%-დან 0.70% / 0.70%-დან
12 8.50% / 8.46%-დან 2.25% / 2.25%-დან 1.20% / 1.20%-დან
15 8.50% / 8.38%-დან 2.25% / 2.24%-დან 1.20% / 1.20%-დან
18 9.00% / 8.78%-დან 2.25% / 2.24%-დან 1.70% / 1.69%-დან
21 9.00% / 8.70%-დან 2.25% / 2.23%-დან 1.70% / 1.69%-დან
24 9.00% / 8.67%-დან 2.25% / 2.23%-დან 1.70%/ 1.69%-დან

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა  დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 5,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

ზრდადი ანაბრის კალკულატორი

ქვემოთ მოცემული დეპოზიტის კალკულატორი განკუთვნილია მხოლოდ ფიზიკური პირებისათვის.  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის კალკულაცია მოცემულია წინამდებარე გვერდზე წარმოდგენილ ცხრილში.

 

ზრდადი ანაბრის კალკულატორი
თანხა
ყოველთვიური შენატანი
  
ვადა
გსურთ, გაიგოთ მეტი? დაგვიკავშირდით *4949 ან 2244949
 
 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2018 ფინკა ბანკი საქართველო
სამართლებრივი ინფორმაცია | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი