ვადიანი ანაბარი

თუ გსურთ დანაზოგის გარკვეული პერიოდით გადადება და ფიქსირებული მაღალი საპროცენტო სარგებელის მიღება, ვადიანი ანაბარი საუკეთესო არჩევანია!

ვადიანი ანაბრის პირობები

ვალუტა: GEL, USD, EUR.

ანაბრის ვადა: 90-დან 750 დღემდე;

მინიმალური შენატანი: 100 GEL, USD, EUR;

მაქსიმალური შენატანი: შეუზღუდავი.

ვადიანი ანაბრის უპირატესობები

  • ანაბარს ერიცხება ფიქსირებული მაღალი საპროცენტო სარგებელი;
  • საპროცენტო სარგებელი უცვლელია ანაბრის ვადის ბოლომდე;
  • ანაბარზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის გატანა უფასოა;
  • ანაბრის ვადის გასვლის თარიღი შესაძლებელია განისაზღვროს მომხმარებლის სურვილისამებრ.

ფიზიკური პირებისთვის

შენიშვნა: ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი მითითებულია შემდეგი დაშვებით: მომხმარებელი ხსნის 1,000.00 ერთეულიან დეპოზიტს 01/01/2017-ში და სარგებელი გააქვს ყოველი მომდევნო თვის პირველ რიცხვში

ანაბრის ვადა % სარგებლის ვადის ბოლოს გატანის შემთხვევაში % სარგებლის ყოველთვიურად გატანის შემთხვევაში
დღე თვე GEL

ნომინალური/ეფექტური

USD

ნომინალური/ეფექტური

EUR

ნომინალური/ეფექტური

GEL

ნომინალური/ეფექტური

USD

ნომინალური/ეფექტური

EUR

ნომინალური/ეფექტური

90-179    3 8.50% /8.78%-დან 2.00% / 2.01%-დან 0.10% / 0.10 %-დან 8.25%/8.57%-დან 1.85%/ 1.87%-დან N/A
180-269    6 9.50% /9.73%-დან 2.50% /  2.52%-დან 0.50% /  0.50%-დან 9.25% / 9.65%-დან 2.25% / 2.27%-დან 0.25% / 0.25%-დან
270-359    9 10% /10.13%-დან 3.00% /  3.01%-დან 1.50% / 1.50%-დან 9.75% / 10.2%-დან 2.90% / 2.93%-დან 1.25% /1.26%-დან
360-449   12 11.00% / 11.00%-დან 3.50% /  3.50%-დან 2.00% / 2.00%-დან 10.75% /  11.30%-დან 3.35% /  3.40%-დან 1.75% / 1.77%-დან
450-539   15 11.00% / 10.86%-დან 3.50% / 3.49%-დან 2.00% /1.99%-დან 10.75% /11.30%-დან 3.35% / 3.40%-დან 1.75% /2.02%-დან
540-629   18 11.50% / 11.20%-დან 3.50% / 3.47%-დან 2.00% /  2.48%-დან 11.25% / 11.85%-დან 3.35% / 3.40%-დან 1.75% /1.77%-დან
630-719   21 11.50% /  11.05%-დან 3.50% / 3.46%-დან 2.00% / 2.48%-დან 11.25% / 11.85%-დან 3.35%/ 3.40%-დან 1.75% / 1.77%-დან
720-750   24 11.50% /10.91-დან 3.50% / 3.44%-დან 2.00% / 2.47%-დან 11.25% / 11.85%-დან 3.35% / 3.40%-დან 1.75% / 1.77%-დან

იურიდიული პირებისთვის

შენიშვნა: ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი მითითებულია შემდეგი დაშვებით: მომხმარებელი ხსნის 1,000.00 ერთეულიან დეპოზიტს 01/01/2017-ში და სარგებელი გააქვს ყოველი მომდევნო თვის პირველ რიცხვში

ანაბრის ვადა % სარგებლის ვადის ბოლოს გატანის შემთხვევაში % სარგებლის ყოველთვიურად გატანის შემთხვევაში
დღე თვე GEL

ნომინალური/ეფექტური

USD

ნომინალური/ეფექტური

EUR

ნომინალური/ეფექტური

GEL

ნომინალური/ეფექტური

USD

ნომინალური/ეფექტური

EUR

ნომინალური/ეფექტური

90-179    3 8.14% / 8.39%-დან
180-269    6 8.75% / 8.94%-დან 2.16% / 2.17%-დან 8.58% / 8.92%-დან 2.01% / 2.03%-დან
270-359    9 9.63% / 9.75%-დან 2.59% / 2.60%-დან 1.20% /1.20%-დან 9.29% /9.69%-დან 2.44% /  2.47%-დან 0.95% /0.96%-დან
360-449   12 10.25%/10.25%-დან 2.85% /  2.85%-დან 1.70% / 1.70%-დან 9.71% /  10.15%-დან 2.73% /2.76%-დან 1.45% /1.46%-დან
450-539   15 10.35%/10.22%-დან 2.85% /2.84%-დან 1.70% / 1.70%-დან 9.71% / 10.15%-დან 2.73% / 2.76%-დან 1.45% / 1.46%-დან
540-629   18 10.70%/10.43%-დან 2.85% /2.83%-დან 2.20% /2.19%-დან 9.80% /10.25%-დან 2.73% /2.76%-დან 1.70% / 1.71%-დან
630-719   21 10.72% /10.32%-დან 2.85% / 2.82%-დან 2.20% /2.18%-დან 9.80% /10.25%-დან 2.73% / 2.76%-დან 1.70% / 1.71%-დან
720-750   24 10.74%/10.22%-დან 2.85% / 2.81%-დან 2.20% /2.18%-დან 9.80% /  10.25%-დან 2.73% / 2.76%-დან 1.70% / 1.71%-დან

 

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა  დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 5,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

ვადიანი ანაბრის კალკულატორი

ქვემოთწარმოდგენილ კალკულატორში მხოლოდ ფიზიკური პირებისათვის განკუთვნილი ანაბრების წლიური საპროცენტო განაკვეთის დათვლაა შესაძლებელი. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი, გთხოვთ, იხილოთ ზემოაღნიშნულ ცხრილში.

ვადიანი ანაბრის კალკულატორი
თანხა
სარგებლის დარიცხვა
ვადა ** ვადის ბოლოს: 90-750 დღე;
  დღე
გსურთ, გაიგოთ მეტი? დაგვიკავშირდით *4949 ან 2244949
 

 

 

 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2018 ფინკა ბანკი საქართველო
სამართლებრივი ინფორმაცია | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი