აგრო სტარტაპი

თუკი უკვე გაქვთ მეურნეობა და გსურთ დაიწყოთ ახალი, სხვა სახის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, ფინკა ბანკი გთავაზობთ აგრო სტარტაპს. მიიღეთ სრული ფინანსური მხარდაჭერა, ბანკის აგრო ექსპერტების რჩევები და რეკომენდაციები – ყველაფერი, რაც დიდწილად განსაზღვრავს ახალი მეურნეობის ბიზნეს გეგმის სწორად შედგენას.

თანხა: 3 000 -60 000 ლარი;

ვადა: 60 თვე;

საშეღავათო პერიოდი: 11 თვემდე;

აგრო სტარტაპის განაცხადის შევსება შესაძლებელია როგორც ფინკა ბანკის სერვის ცენტრებში, ისე სატელეფონო ცენტრის დახმარებით *49 49.

 

 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2018 ფინკა ბანკი საქართველო
სამართლებრივი ინფორმაცია | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი