სამართლებრივი ინფორმაცია


უსაფრთხოების პოლიტიკა

საიტის გამოყენების პირობები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა

 
FINCA Bank Georgia is part of the FINCA Impact Finance Network, a group of 21 microfinance and financial institutions that provides socially responsible financial services and enables low-income entrepreneurs and small business owners to invest in the future. FINCA Bank is a joint-stock company (R/N.: 205235262), operating under the laws of Georgia and in accordance with August 6, 2013, #590 decree of the National Bank of Georgia.©2015 FINCA Bank Georgia
©2018 FINCA Bank Georgia
Legal Notice | Customer Protection | USA Patriot Act | Bonds Prospectus