დისტანციური მომსახურება

ავტომატური გადარიცხვები

საკუთარი ანგარიშიდან, ბანკში ვიზიტის გარეშე, წინასწარ განსაზღვრული პირობებით აწარმოეთ მრავალჯერადი საბანკო გადარიცხვები

სხვადასხვა გადახდები

კომუნალური, მობილური კავშირის, ტელეკომუნიკაცია და ინტერნეტის, კომერციული ტელევიზიის, საფოსტო გზავნილების, საფინანსო მომსახურების, სახელმწიფო სექტორის, დაზღვევისა და სასწავლებლების გადახდები

მობაილბანკი

თუ უკვე ბრძანდებით ფინკა ბანკის ინტერნეტ ბანკინგის მომხმარებელი, ავტომატურად გექნებათ წვდომა მობაილ ბანკზე. ისარგებლეთ დისტანციური მომსახურებით ნებისმიერ დროსა და ადგილას!

ინტერნეტბანკი

ისარგებლეთ ინტერნეტბანკით და ბანკში ვიზიტის გარეშე 24 საათის განმავლობაში შეასრულეთ სხვადასხვა საბანკო ოპერაციები

ტელეფონბანკი

მიიღეთ ინფორმაცია ფინკა ბანკის პროდუქტების, სამუშაო გრაფიკის, სერვის ცენტრების მისამართების, ვალუტის კურსებისა და საკომისიოების შესახებ

 
 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2018 ფინკა ბანკი საქართველო
სამართლებრივი ინფორმაცია | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი