დისტანციური მომსახურება

ინტერნეტბანკი

ისარგებლეთ ინტერნეტბანკით და ბანკში ვიზიტის გარეშე 24 საათის განმავლობაში შეასრულეთ სხვადასხვა საბანკო ოპერაციები

ტელეფონბანკი

მიიღეთ ინფორმაცია ფინკა ბანკის პროდუქტების, სამუშაო გრაფიკის, სერვის ცენტრების მისამართების, ვალუტის კურსებისა და საკომისიოების შესახებ

ავტომატური გადარიცხვები

საკუთარი ანგარიშიდან, ბანკში ვიზიტის გარეშე, წინასწარ განსაზღვრული პირობებით აწარმოეთ მრავალჯერადი საბანკო გადარიცხვები

სხვადასხვა გადახდები

კომუნალური, მობილური კავშირის, ტელეკომუნიკაცია და ინტერნეტის, კომერციული ტელევიზიის, საფოსტო გზავნილების, საფინანსო მომსახურების, სახელმწიფო სექტორის, დაზღვევისა და სასწავლებლების გადახდები

მობაილბანკი

თუ უკვე ბრძანდებით ფინკა ბანკის ინტერნეტ ბანკინგის მომხმარებელი, ავტომატურად გექნებათ წვდომა მობაილ ბანკზე. ისარგებლეთ დისტანციური მომსახურებით ნებისმიერ დროსა და ადგილას!

 
 
ფინკა ბანკი საქართველო ფინკა მიკროსაფინანსო ჰოლდინგის (FMH), წარმომადგენლობაა საქართველოში, ამავდროულად მსოფლიოს 21 ქვეყანაში მოქმედი გლობალური მიკროსაფინანსო და საბანკო ქსელის ნაწილია, რომლის მისიაა პასუხისმგებლიანი საფინანსო მომსახურება გაუწიოს მცირე შემოსავლების მქონე პირებსა და მოსახლეობას უკეთესი მომავლის შექმნის მიზნით. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2017 ფინკა ბანკი საქართველო
საიტის გამოყენების პირობები | უსაფრთხოების პოლიტიკა | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი