ანგარიშები და ბარათები

პაკეტური შეთავაზება

პაკეტური შეთავაზება საუკეთესო საშუალებაა ერთდროულად რამდენიმე საბანკო პროდუქტითა და მომსახურებით სარგებლობისათვის. ისარგებლეთ „ონლაინ“ ან „ონლაინ+“ პაკეტური შეთავაზებით და მიიღეთ წვდომა სრულ საბანკო მომსახურებაზე მომგებიან ფასად - გადაიხადეთ ერთის საფასური რამდენიმე მომსახურების ნაცვლად და მართეთ თქვენი ანგარიშები დისტანციურად

ვიზა კლასიკი

ვიზა კლასიკ ბარათი ერთ-ერთი ყველაზე შეღავათიანი, მოსახერხებელი და უსაფრთხო ბარათია. ვიზა კლასიკის გამოყენება შესაძლებელია როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტში, ასევე ინტერნეტ სივრცეში. განაღდებისა და ყიდვის მაღალი ლიმიტები ბარათის გამოყენებას უფრო მოქნილსა და შეუზღუდავს ხდის

ვიზა ელექტრონი

ვიზა ელექტრონ ბარათი წარმოადგენს თქვენს ანგარიშზე არსებული თანხების გამოყენების საშუალებას საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ. ვიზა ელექტრონ ბარათის გამოყენება შესაძლებელია როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტში, ასევე ინტერნეტ სივრცეში.

მულტისავალუტო მიმდინარე ანგარიში

ფინკა ბანკის მულტისავალუტო მიმდინარე ანგარიში არის საბარათე ანგარიში, რაც საშუალებას გაძლევთ მასზე არსებული თანხა პლასტიკური ბარათის მეშვეობით განკარგოთ.

 
 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2018 ფინკა ბანკი საქართველო
სამართლებრივი ინფორმაცია | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი