ანგარიშები და ბარათები

ვიზა ელექტრონი

ვიზა ელექტრონ ბარათი წარმოადგენს თქვენს ანგარიშზე არსებული თანხების გამოყენების საშუალებას საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ. ვიზა ელექტრონ ბარათის გამოყენება შესაძლებელია როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტში, ასევე ინტერნეტ სივრცეში.

მულტისავალუტო მიმდინარე ანგარიში

ფინკა ბანკის მულტისავალუტო მიმდინარე ანგარიში არის საბარათე ანგარიში, რაც საშუალებას გაძლევთ მასზე არსებული თანხა პლასტიკური ბარათის მეშვეობით განკარგოთ.

პაკეტური შეთავაზება

პაკეტური შეთავაზება საუკეთესო საშუალებაა ერთდროულად რამდენიმე საბანკო პროდუქტითა და მომსახურებით სარგებლობისათვის. ისარგებლეთ „ონლაინ“ ან „ონლაინ+“ პაკეტური შეთავაზებით და მიიღეთ წვდომა სრულ საბანკო მომსახურებაზე მომგებიან ფასად - გადაიხადეთ ერთის საფასური რამდენიმე მომსახურების ნაცვლად და მართეთ თქვენი ანგარიშები დისტანციურად

ვიზა კლასიკი

ვიზა კლასიკ ბარათი ერთ-ერთი ყველაზე შეღავათიანი, მოსახერხებელი და უსაფრთხო ბარათია. ვიზა კლასიკის გამოყენება შესაძლებელია როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტში, ასევე ინტერნეტ სივრცეში. განაღდებისა და ყიდვის მაღალი ლიმიტები ბარათის გამოყენებას უფრო მოქნილსა და შეუზღუდავს ხდის

 
 
ფინკა ბანკი საქართველო ფინკა მიკროსაფინანსო ჰოლდინგის (FMH), წარმომადგენლობაა საქართველოში, ამავდროულად მსოფლიოს 21 ქვეყანაში მოქმედი გლობალური მიკროსაფინანსო და საბანკო ქსელის ნაწილია, რომლის მისიაა პასუხისმგებლიანი საფინანსო მომსახურება გაუწიოს მცირე შემოსავლების მქონე პირებსა და მოსახლეობას უკეთესი მომავლის შექმნის მიზნით. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2017 ფინკა ბანკი საქართველო
საიტის გამოყენების პირობები | უსაფრთხოების პოლიტიკა | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი