შემნახველი დეპოზიტი საუკეთესო არჩევანია, თუ გსურთ გქონდეთ ანგარიში, რომელზეც ნებისმიერი სიხშირით შეძლებთ თანხის შეტანა/გამოტანას და ამავე დროს, მიიღებთ მაღალ საპროცენტო სარგებელს!

შემნახველი დეპოზიტის პირობები

ვალუტა: GEL, USD, EUR.

ვადა: შეუზღუდავი;

საპროცენტო განაკვეთი ფიზიკური პირებისათვის:

ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი: GEL 7.25%, USD 0.25%, EUR 0.10%.

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: GEL 7.50%, USD 0.25%, EUR 0.10%.

საპროცენტო განაკვეთი იურიდიული პირებისათვის:

ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი: GEL 5.00%, USD 0.25%, EUR 0.10%.

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: GEL 5.12%, USD 0.25%, EUR 0.10%.

შენიშვნა: ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გათვლისას გაკეთებულია შემდეგი დაშვება: მომხმარებელი ხსნის 1.000.00 ერთეულიან ანაბარს 01/01/2017-ში და თანხას აჩერებს ანგარიშზე 12 თვე.

დეპოზიტზე თანხის დამატების სიხშირე და ოდენობა: შეუზღუდავი.

ქვემოთ მოცემული კალკულატორი განკუთვნილია მხოლოდ ფიზიკური პირებისათვის. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გათვლის დაშვება გთხოვთ იხილოთ ანაბრის პირობების განმარტებაში.

შემნახველი ანაბრის უპირატესობები

  • ანაბრის გახსნა შესაძლებელია პირველადი შენატანის გარეშე;
  • თანხის დამატება/გატანა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს;
  • ანაბარზე სარგებელი ირიცხება ყოველთვიურად;
  • დარიცხული სარგებელი ემატება ანაბრის ძირითად თანხას;
  • ანაბარზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლისა და ნაღდი სახით შეტანილი თანხის გატანა ფინკა ბანკის ნებისმიერი სერვის ცენტრიდან უფასოა.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge“.

შემნახველი დეპოზიტი

შედეგი

ნომინალური პროცენტი
NA
ეფექტური პროცენტი
NA
სულ მიღებული თანხა
NA
კალკულატორის მონაცემების სიზუსტე არ არის გარანტირებული. გთხოვთ, განიხილოთ როგორც ზოგადი სახელმძღვანელო.

შემნახველი დეპოზიტი

შედეგი

ნომინალური პროცენტი
NA
ეფექტური პროცენტი
NA
სულ მიღებული თანხა
NA
კალკულატორის მონაცემების სიზუსტე არ არის გარანტირებული. გთხოვთ, განიხილოთ როგორც ზოგადი სახელმძღვანელო.