შემნახველი დეპოზიტი „მეტი სარგებელი“ საუკეთესო არჩევანია, თუ გაქვთ სტაბილური დანაზოგი და გსურთ სტანდარტულზე მაღალი საპროცენტო სარგებლის მიღება.

პირობები:

ვალუტა: GEL

ვადა: შეუზღუდავი

საპროცენტო განაკვეთი ფიზიკური პირებისთვის:

ნომინალური: 7.50%;  ეფექტური: 6.42%

საპროცენტო განაკვეთი იურიდიული პირებისთვის:

ნომინალური: 7.50%; ეფექტური:  6.42%

შენიშვნაეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გათვლისას გაკეთებულია შემდეგი დაშვება: მომხმარებელი ხსნის 1,000.00 ერთეულიან ანგარიშს 01/01/2017-ში და თანხას აჩერებს 12 თვის მანძილზე. აღნიშნული ანგარიშის მომსახურებისათვის კლიენტი იხდის დეპოზიტის ანგარიშის გახსნის და  მომსახურების ყოველთვიურ საკომისიოს.

დეპოზიტზე თანხის დამატების სიხშირე და ოდენობა შეუზღუდავია

დეპოზიტის ანგარიშის გახსნის საკომისიო: 10 ლარი

ანგარიშის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო: 1 ლარი.

 შემნახველი დეპოზიტის „მეტი სარგებლის“ უპირატესობები:

  • შემნახველ ანაბარიდან თვის ჭრილში თანხის გატანის შემთხვევაშიც, ანაბარზე  დაფიქსირებულ მინიმალურ ნაშთს  მაინც დაერიცხება მაღალი საპროცენტო განაკვეთი.
  • შეზღუდული არ ხართ თანხის შეტანა/გატანაში;
  • დეპოზიტზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლისა და ნაღდი სახით შეტანილი თანხის გატანა ფინკა ბანკის ნებისმიერი სერვის ცენტრიდან უფასოა.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

შემნახველი დეპოზიტი "მეტი სარგებელი"

შედეგი

ნომინალური პროცენტი
NA
ეფექტური პროცენტი
NA
სულ მიღებული თანხა
NA
კალკულატორის მონაცემების სიზუსტე არ არის გარანტირებული. გთხოვთ, განიხილოთ როგორც ზოგადი სახელმძღვანელო.

შემნახველი დეპოზიტი "მეტი სარგებელი"

შედეგი

ნომინალური პროცენტი
NA
ეფექტური პროცენტი
NA
სულ მიღებული თანხა
NA
კალკულატორის მონაცემების სიზუსტე არ არის გარანტირებული. გთხოვთ, განიხილოთ როგორც ზოგადი სახელმძღვანელო.