ფინკა ბანკი საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ სხვადასხვა ტიპის გადასახადები:

კომუნალური, მობილური კავშირის, ტელეკომუნიკაცია და ინტერნეტის, კომერციული ტელევიზიის, საფოსტო გზავნილების, საფინანსო მომსახურების, სახელმწიფო სექტორის, დაზღვევისა და სასწავლებლების.

  • კომუნალური გადახდების გადახდა შესაძლებელია როგორც სერვისცენტრში არსებული არხებით, ასევე დისტანციურად – ინტერნეტბანკინგისა და მობაილბანკის საშუალებით.
  • დისტანციური არხებით სარგებლობისას დროში შეზღუდული არ ხართ – შეგიძლიათ ისარგებლოთ 24 საათიანი სერვისით.

თუკი გადახდას ბანკში განახორციელებთ, გადახდის შესასრულებლად არ არის აუცილებელი გადასახადის ქვითრის წარმოდგენა: საკმარისია მხოლოდ აბონენტის ნომერი ან კონკრეტული პროვაიდერის მიხედვით საჭირო საიდენტიფიკაციო მონაცემ(ებ)ი.