საკრედიტო ლიმიტის ბარათი წარმოადგენს თქვენს საკრედიტო ლიმიტის ანგარიშზე არსებული თანხების გამოყენების საშუალებას საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ.

ბარათის გამოყენება შესაძლებელია როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტში, ბანკომატში, ასევე ინტერნეტ სივრცეში.

  • ბარათი განკუთვნილია მხოლოდ ფიზიკური პირებისთვის.
  • ბარათის აღება შესაძლებელია საკრედიტო ლიმიტის დამტკიცებისთანავე, ფილიალიდან გაუსვლელად.

ბარათის მოქმედების ვადა: 2 წელი

ბარათის ვალუტა: ლარი

მაქსიმალური თანხა: 4000 ლარი

საკრედიტო ლიმიტის ბარათით შესაძლებელია შემდეგი ოპერაციების განხორციელება:

  • ნებისმიერ სავაჭრო ობიექტში საქონლის შეძენა
  • ინტერნეტით საქონლის შეძენა
  • თანხის განაღდება ბანკომატიდან
  • თანხის განაღდება ფინკა ბანკის სალაროდან

 

*ბარათით სარგებლობას ვერ შეძლებთ ისეთ დროს, როდესაც ტექნიკურად ვერ ხერხდება ანგარიშზე ნაშთის შემოწმება (მაგალითად, თვითმფრინავში საქონლის შეძენისას).

ბარათით უსაფრთხოდ სარგებლობის წესები

საკრედიტო ლიმიტის ბარათის ტარიფები

საბარათე კურსები

ოფიციალური კურსი ყიდვა გაყიდვა
USD/GEL 3.4432 3.4056 3.4946
EUR/GEL 4.1177 4.0739 4.1865
EUR/USD 1.1959 1.1781 1.2160