საკრედიტო ლიმიტის ბარათი წარმოადგენს თქვენს საკრედიტო ლიმიტის ანგარიშზე არსებული თანხების გამოყენების საშუალებას საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ.

ბარათის გამოყენება შესაძლებელია როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტში, ბანკომატში, ასევე ინტერნეტ სივრცეში.

  • ბარათი განკუთვნილია მხოლოდ ფიზიკური პირებისთვის.
  • ბარათის აღება შესაძლებელია საკრედიტო ლიმიტის დამტკიცებისთანავე, ფილიალიდან გაუსვლელად.

ბარათის მოქმედების ვადა: 3 წელი

ბარათის ვალუტა: ლარი

მაქსიმალური თანხა: 4000 ლარი

საკრედიტო ლიმიტის ბარათით შესაძლებელია შემდეგი ოპერაციების განხორციელება:

  • ნებისმიერ სავაჭრო ობიექტში საქონლის შეძენა
  • ინტერნეტით საქონლის შეძენა
  • თანხის განაღდება ბანკომატიდან
  • თანხის განაღდება ფინკა ბანკის სალაროდან

 

*ბარათით სარგებლობას ვერ შეძლებთ ისეთ დროს, როდესაც ტექნიკურად ვერ ხერხდება ანგარიშზე ნაშთის შემოწმება (მაგალითად, თვითმფრინავში საქონლის შეძენისას).

ბარათით უსაფრთხოდ სარგებლობის წესები

საკრედიტო ლიმიტის ბარათის ტარიფები