მიიღეთ და გააგზავნეთ თანხა მომენტალურად მსოფლიოს მასშტაბით 207 000 მომსახურე პუნქტის საშუალებით

თანხის გასაგზავნად  საჭიროა

 • გამგზავნის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • მიმღების სახელი და გვარი
 • თანხის მიღების ადგილი
 • გადასარიცხი თანხა და ვალუტა

დამატებით შეიძლება დაგჭირდეთ

 • მიმღები პირის საცხოვრებელი ქვეყანა
 • მიმღები პირის საცხოვრებელი მისამართი და საფოსტო ინდექსი

თანხის მისაღებად დაგჭირდებათ

 • გზავნილის 11 ნიშნა ნომერი
 • გამომგზავნის სახელი და გვარი
 • ვალუტის და თანხის ოდენობაგადარიცხვისთვის საჭირო დრო:0:01 – 1:00 სთ;

თანხის გასანაღდებლად საჭიროა წარმოდეგნილი იყოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

თანხის გაგზავნის საკომისიო და ლიმიტები

 • რუსეთი, დსთ-ს და ბალტიისპირეთის ქვეყნები: 2.25% (მინიმუმ 4 USD/EUR)
 • სხვა ქვეყნები: 4%, მინიმუმ 4 USD/EUR
 • თანხის მიღება: უფასო
 • თანხის მიღების/გაგზავნის დღიური ლიმიტი ერთ მომხმარებელზე, ერთ ბანკში: 15 000 USD/10 000 EUR