მიიღეთ ან გადარიცხეთ თანხა ინტელექსპრესის საშუალებით 35 ქვეყნის მიმართულებით ბანკში ანგარიშის გახსნის გარეშე. თანხის გაგზავნა შესაძლებელია ლარში, აშშ დოლარსა და ევროში.

თანხის გასანაღდებლად თქვენ დაგჭირდებათ:

 • გზავნილის კოდი
 • გამომგზავნის სახელი და გვარი
 • ქვეყანა
 • გამოგზავნილი თანხის ოდენობა
 • მიმღების პირადობის დამადასტურებელი საბუთი

თანხის გასაგზავნად დაგჭირდებათ:

 • მიმღების სახელი და გვარი
 • ტელეფონის ნომერი
 • მიმღების ქვეყანა და მისამართი
 • გადასარიცხი თანხა
 • გადასარიცხი ვალუტა
 • გამგზავნის პირადობის დამადასტურებელი საბუთიგადარიცხვისთვის საჭირო დრო: 0:05 – 0:15 სთ

მიმღები/გამგზავნი: ფიზიკური პირი

ვალუტა: GEL/USD/EUR

თანხის მისაღებად საჭირო დრო: 5-15 წუთი

თანხის გაგზანის საკომისიო:

საერთაშორისო გზავნილი: 1%-დან 3%-მდე

ადგილობრივი გზავნილი (საქართველოს ტერიტორიაზე):

 • ეროვნულ ვალუტაში: 0.35%-დან 0.4%-მდე
 • უცხოურ ვალუტაში: 0.5%-მდე
 • თანხის მიღება: უფასო
 • თანხის მიღების/გაგზვნის დღიური ლიმიტი ერთ მომხმარებელზე, ერთ ბანკში: 20 000 GEL/15 000 USD/10 000 EUR

ინტელექსპრესის ფულადი გზავნილების განაღდება შესაძლებელია სატელეფონო ცენტრის მეშვეობით, სერვის ცენტრში ვიზიტის გარეშე.