ზრდადი დეპოზიტი საუკეთესო არჩევანია, თუ გსურთ თანხის დაზოგვა კონკრეტული მიზნისთვის.

ზრდადი დეპოზიტის პირობები

ვალუტა: GEL, USD, EUR;

ვადა: 6-დან 24 თვემდე;

მინიმალური შენატანი: 20 GEL, USD, EUR;

მაქსიმალური შენატანი: შეუზღუდავი;

დეპოზიტზე თანხის დამატება: შეუზღუდავი.

ზრდადი დეპოზიტის უპირატესობები

  • დეპოზიტზე თანხის დამატება შესაძლებელია ნებისმიერი სიხშირითა და ოდენობით;
  • უცვლელი მაღალი საპროცენტო სარგებელი ვადის ამოწურვამდე;
  • დეპოზიტზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის და ნაღდი სახით შეტანილი თანხის განაღდება ფინკა ბანკის ნებისმიერ სერვის ცენტრში უფასოა.
დეპოზიტის ვადა საპროცენტო სარგებელი
თვე GEL – ნომინალური/ეფექტური USD – ნომინალური/ეფექტური EUR – ნომინალური/ეფექტური
6 11.60% / 11.83% 1.05% / 1.05% 0.10% / 0.10%
9 12.10% / 12.18% 1.20% / 1.20% 0.15% / 0.15%
12 12.35% / 12.27% 1.40% / 1.40% 0.50% / 0.50%
15 12.55% / 12.30% 1.50% / 1..50%  0.55% / 0.55%
18 12.80% / 12.37% 1.55% / 1.54%  0.65% / 0.65%
21 13.00%/12.39% 1.65% / 1.64%  0.70% / 0.70%
24 13.10% / 12.43% 1.70% /1.69%  0.75% / 0.75%

შენიშვნა: ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლისას გაკეთებულია შემდეგი დაშვება: მომხმარებელი ხსნის 1,000.0 ერთეულიან დეპოზიტს 01/01/2017 და ყოველი მომდევნო თვის პირველ რიცხვში ამატებს 20 ერთეულს

დეპოზიტის ვადა საპროცენტო სარგებელი
თვე GEL – ნომინალური/ეფექტური USD – ნომინალური/ეფექტური EUR – ნომინალური/ეფექტური
6 11.60% / 11.83% 1.05% / 1.05% 0.10% / 0.10%
9 12.10% / 12.18% 1.20% / 1.20% 0.15% / 0.15%
12 12.35% / 12.27% 1.40% / 1.40% 0.50% / 0.50%
15 12.55% / 12.30% 1.50% / 1..50%  0.55% / 0.55%
18 12.80% / 12.37% 1.55% / 1.54%  0.65% / 0.65%
21 13.00%/12.39% 1.65% / 1.64%  0.70% / 0.70%
24 13.10% / 12.43% 1.70% /1.69%  0.75% / 0.75%

შენიშვნა: ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლისას გაკეთებულია შემდეგი დაშვება: მომხმარებელი ხსნის 1,000.0 ერთეულიან დეპოზიტს 01/01/2017 და ყოველი მომდევნო თვის პირველ რიცხვში ამატებს 20 ერთეულს

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

ზრდადი დეპოზიტი

შედეგი

ნომინალური პროცენტი
NA
ეფექტური პროცენტი
NA
დარიცხული სარგებელი
NA
სულ მისაღები თანხა
NA
კალკულატორის მონაცემების სიზუსტე არ არის გარანტირებული. გთხოვთ, განიხილოთ როგორც ზოგადი სახელმძღვანელო.

ზრდადი დეპოზიტი

შედეგი

ნომინალური პროცენტი
NA
ეფექტური პროცენტი
NA
დარიცხული სარგებელი
NA
სულ მისაღები თანხა
NA
კალკულატორის მონაცემების სიზუსტე არ არის გარანტირებული. გთხოვთ, განიხილოთ როგორც ზოგადი სახელმძღვანელო.