ვიზა კლასიკ ბარათი ერთ-ერთი ყველაზე შეღავათიანი, მოსახერხებელი და უსაფრთხო ბარათია. ვიზა კლასიკის გამოყენება შესაძლებელია როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტში, ასევე ინტერნეტ სივრცეში. განაღდებისა და ყიდვის მაღალი ლიმიტები ბარათის გამოყენებას უფრო მოქნილსა და შეუზღუდავს ხდის.

ვიზა კლასიკით შესაძლებელია შემდეგი ოპერაციების განხორციელება:

  • თანხის განაღდება ბანკომატიდან
  • თანხის განაღდება ფინკა ბანკის სერვის ცენტრში
  • სავაჭრო ობიექტებში შესყიდვის განხორციელება
  • ინტერნეტში შესყიდვის განხორციელება

ბარათის მოქმედების ვადა: 2 წელი

ბარათის ვალუტა: ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

ბარათით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ „ონლაინ+“ პაკეტის შეძენის შემთხვევაში.

ბარათი განკუთვნილია მხოლოდ ფიზიკური პირებისთვის.