ვიზა ელექტრონ ბარათი წარმოადგენს თქვენს ანგარიშზე არსებული თანხების გამოყენების საშუალებას საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ. ვიზა ელექტრონ ბარათის გამოყენება შესაძლებელია როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტში, ასევე ინტერნეტ სივრცეში.

ვიზა ელექტრონით შესაძლებელია შემდეგი ოპერაციების განხორციელება:

  • თანხის განაღდება ბანკომატიდან
  • თანხის განაღდება ფინკა ბანკის სერვის ცენტრში
  • სავაჭრო ობიექტებში შესყიდვის განხორციელება
  • ინტერნეტში შესყიდვის განხორციელება

ბარათის მოქმედების ვადა: 3 წელი

ბარათის ვალუტა: ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

ბარათი განკუთვნილია მხოლოდ ფიზიკური პირებისთვის.