ვადიანი დეპოზიტი

2018-11-27T16:24:01+00:00სექტემბერი 19, 2018||

თუ გსურთ დანაზოგის გარკვეული პერიოდით გადადება და ფიქსირებული მაღალი საპროცენტო სარგებელის მიღება, ვადიანი ანაბარი საუკეთესო არჩევანია!

ვადიანი ანაბრის პირობები

ვალუტა: GEL, USD, EUR.

ანაბრის ვადა: 90-დან 750 დღემდე;

მინიმალური შენატანი: 100 GEL, USD, EUR;

მაქსიმალური შენატანი: შეუზღუდავი.

ვადიანი ანაბრის უპირატესობები

  • ანაბარს ერიცხება ფიქსირებული მაღალი საპროცენტო სარგებელი;
  • საპროცენტო სარგებელი უცვლელია ანაბრის ვადის ბოლომდე;
  • ანაბარზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის გატანა უფასოა;
  • ანაბრის ვადის გასვლის თარიღი შესაძლებელია განისაზღვროს მომხმარებლის სურვილისამებრ.
ანაბრის ვადა % სარგებლის ვადის ბოლოს გატანის შემთხვევაში % სარგებლის ყოველთვიურად გატანის შემთხვევაში
დღე თვე GEL – ნომინალური/ეფექტური USD – ნომინალური/ეფექტური EUR – ნომინალური/ეფექტური GEL – ნომინალური/ეფექტური USD – ნომინალური/ეფექტური EUR – ნომინალური/ეფექტური
90-179    3 8.50% / 8.78% 2.00% / 2.01% 0.10% / 0.10 % 8.25%/8.57% 1.85%/1.87% N/A
180-269    6 9.50% / 9.73% 2.50% /  2.52% 0.50% / 0.50% 9.25% / 9.65% 2.25% / 2.27% 0.25% / 0.25%
270-359    9 10% / 10.13% 3.00% / 3.01% 1.50% / 1.50% 9.75% / 10.2% 2.90% / 2.93% 1.25% / 1.26%
360-449   12 11.00% / 11.00% 3.50% / 3.50% 2.00% / 2.00% 10.75% / 11.30% 3.35% / 3.40% 1.75% / 1.77%
450-539   15 11.00% / 10.86% 3.50% / 3.49% 2.00% / 1.99% 10.75% / 11.30% 3.35% / 3.40% 1.75% / 2.02%
540-629   18 11.50% / 11.20% 3.50% / 3.47% 2.00% / 2.48% 11.25% / 11.85% 3.35% /  3.40% 1.75% /1.77%
630-719   21 11.50% / 11.05% 3.50% / 3.46% 2.00% / 2.48% 11.25% / 11.85% 3.35%/  3.40% 1.75% / 1.77%
720-750   24 11.50% / 10.91% 3.50% / 3.44% 2.00% / 2.47% 11.25% / 11.85% 3.35% /  3.40% 1.75% / 1.77%

შენიშვნა: ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი მითითებულია შემდეგი დაშვებით: მომხმარებელი ხსნის 1,000.00 ერთეულიან დეპოზიტს 01/01/2017-ში და სარგებელი გააქვს ყოველი მომდევნო თვის პირველ რიცხვში

ანაბრის ვადა % სარგებლის ვადის ბოლოს გატანის შემთხვევაში % სარგებლის ყოველთვიურად გატანის შემთხვევაში
დღე თვე GEL – ნომინალური/ეფექტური USD – ნომინალური/ეფექტური EUR – ნომინალური/ეფექტური GEL – ნომინალური/ეფექტური USD – ნომინალური/ეფექტური EUR – ნომინალური/ეფექტური
90-179    3 8.14% / 8.39%
180-269    6 8.75% / 8.94% 2.16% / 2.17% 8.58% / 8.92% 2.01% / 2.03%
270-359    9 9.63% / 9.75% 2.59% / 2.60% 1.20% / 1.20% 9.29% / 9.69% 2.44% / 2.47% 0.95% / 0.96%
360-449   12 10.25%/ 10.25% 2.85% / 2.85% 1.70% / 1.70% 9.71% / 10.15% 2.73% / 2.76% 1.45% / 1.46%
450-539   15 10.35%/10.22% 2.85% / 2.84% 1.70% / 1.70% 9.71% / 10.15% 2.73% / 2.76% 1.45% / 1.46%
540-629   18 10.70%/ 10.43% 2.85% / 2.83% 2.20% / 2.19% 9.80% / 10.25% 2.73% / 2.76% 1.70% / 1.71%
630-719   21 10.72% /10.32% 2.85% / 2.82% 2.20% / 2.18% 9.80% / 10.25% 2.73% / 2.76% 1.70% / 1.71%
720-750   24 10.74%/ 10.22% 2.85% / 2.81% 2.20% / 2.18% 9.80% / 10.25% 2.73% / 2.76% 1.70% / 1.71%

შენიშვნა: ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი მითითებულია შემდეგი დაშვებით: მომხმარებელი ხსნის 1,000.00 ერთეულიან დეპოზიტს 01/01/2017-ში და სარგებელი გააქვს ყოველი მომდევნო თვის პირველ რიცხვში

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა  დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 5,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

ვადიანი დეპოზიტი

(3-დან 24 თვემდე)

შედეგი

ნომინალური პროცენტი
NA
ეფექტური პროცენტი
NA
დარიცხული სარგებელი
NA
სულ მიღებული თანხა
NA
კალკულატორის მონაცემების სიზუსტე არ არის გარანტირებული. გთხოვთ, განიხილოთ როგორც ზოგადი სახელმძღვანელო.

ვადიანი დეპოზიტი

(3-დან 24 თვემდე)

შედეგი

ნომინალური პროცენტი
NA
ეფექტური პროცენტი
NA
დარიცხული სარგებელი
NA
სულ მიღებული თანხა
NA
კალკულატორის მონაცემების სიზუსტე არ არის გარანტირებული. გთხოვთ, განიხილოთ როგორც ზოგადი სახელმძღვანელო.