თუ გსურთ დანაზოგის გარკვეული პერიოდით გადადება და ფიქსირებული მაღალი საპროცენტო სარგებელის მიღება, ვადიანი დეპოზიტი საუკეთესო არჩევანია!

ვადიანი დეპოზიტის პირობები

ვალუტა: GEL, USD, EUR.

ვადა: 90-დან 750 დღემდე;

მინიმალური შენატანი: 100 GEL, USD, EUR;

მაქსიმალური შენატანი: შეუზღუდავი.

ვადიანი დეპოზიტის უპირატესობები

  • დეპოზიტს ერიცხება ფიქსირებული მაღალი საპროცენტო სარგებელი;
  • საპროცენტო სარგებელი უცვლელია ვადის ბოლომდე;
  • დეპოზიტზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის გატანა უფასოა;
  • დეპოზიტის ვადის გასვლის თარიღი შესაძლებელია განისაზღვროს მომხმარებლის სურვილისამებრ.
ვადა % სარგებლის ვადის ბოლოს გატანის შემთხვევაში % სარგებლის ყოველთვიურად გატანის შემთხვევაში
დღე თვე GEL – ნომინალური/ეფექტური USD – ნომინალური/ეფექტური EUR – ნომინალური/ეფექტური GEL – ნომინალური/ეფექტური USD – ნომინალური/ეფექტური EUR – ნომინალური/ეფექტური
90-179    3 10.95% / 11.30% 0.85% / 0.85% N/A 10.85%/11.41% 0.80% / 0.80% N/A
180-269    6 11.60% / 11.82% 1.05% / 1.05% 0.10% / 0.10% 11.35% / 11.96% 0.95% / 0.96% 0.05% / 0.05%
270-359    9 12.10% / 12.16% 1.20% / 1.20% 0.15% / 0.15% 11.70% / 12.35% 1.15% / 1.16% 0.05% / 0.05%
360-449   12 12.35% / 12.23% 1.40%/1.40% 0.50% / 0.50% 11.75% / 12.40% 1.35% / 1.36% 0.45% / 0.45%
450-539   15 12.55% / 12.25% 1.50%/1.50% 0.55% / 0.55% 11.80% / 12.46% 1.45% / 1.46% 0.55% / 0.55%
540-629   18 12.80% / 12.30% 1.55%/1.54% 0.65% / 0.65% 11.85% / 12.51% 1.50% / 1.51% 0.65% / 0.65%
630-719   21 13.00% / 12.31% 1.65%/1.64% 0.70% / 0.70% 12.00% / 12.68% 1.60% / 1.61% 0.70% / 0.70%
720-750   24 13.10% / 12.34% 1.70%/1.69% 0.75% / 0.75% 11.95%/ 12.63% 1.65% / 1.66% 0.75% / 0.75%

შენიშვნა: ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი მითითებულია შემდეგი დაშვებით: მომხმარებელი ხსნის 1,000.00 ერთეულიან დეპოზიტს 01/01/2017-ში და სარგებელი გააქვს ყოველი მომდევნო თვის პირველ რიცხვში

ვადა % სარგებლის ვადის ბოლოს გატანის შემთხვევაში % სარგებლის ყოველთვიურად გატანის შემთხვევაში
დღე თვე GEL – ნომინალური/ეფექტური USD – ნომინალური/ეფექტური EUR – ნომინალური/ეფექტური GEL – ნომინალური/ეფექტური USD – ნომინალური/ეფექტური EUR – ნომინალური/ეფექტური
90-179    3 10.95% / 11.30% 0.85% / 0.85% N/A 10.85%/11.41% 0.80% / 0.80% N/A
180-269    6 11.60% / 11.82% 1.05% / 1.05% 0.10% / 0.10% 11.35% / 11.96% 0.95% / 0.96% 0.05% / 0.05%
270-359    9 12.10% / 12.16% 1.20% / 1.20% 0.15% / 0.15% 11.70% / 12.35% 1.15% / 1.16% 0.05% / 0.05%
360-449   12 12.35% / 12.23% 1.40%/1.40% 0.50% / 0.50% 11.75% / 12.40% 1.35% / 1.36% 0.45% / 0.45%
450-539   15 12.55% / 12.25% 1.50%/1.50% 0.55% / 0.55% 11.80% / 12.46% 1.45% / 1.46% 0.55% / 0.55%
540-629   18 12.80% / 12.30% 1.55%/1.54% 0.65% / 0.65% 11.85% / 12.51% 1.50% / 1.51% 0.65% / 0.65%
630-719   21 13.00% / 12.31% 1.65%/1.64% 0.70% / 0.70% 12.00% / 12.68% 1.60% / 1.61% 0.70% / 0.70%
720-750   24 13.10% / 12.34% 1.70%/1.69% 0.75% / 0.75% 11.95%/ 12.63% 1.65% / 1.66% 0.75% / 0.75%

შენიშვნა: ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი მითითებულია შემდეგი დაშვებით: მომხმარებელი ხსნის 1,000.00 ერთეულიან დეპოზიტს 01/01/2017-ში და სარგებელი გააქვს ყოველი მომდევნო თვის პირველ რიცხვში

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge“.

ვადიანი დეპოზიტი

(3-დან 24 თვემდე)

შედეგი

ნომინალური პროცენტი
NA
ეფექტური პროცენტი
NA
დარიცხული სარგებელი
NA
სულ მიღებული თანხა
NA
კალკულატორის მონაცემების სიზუსტე არ არის გარანტირებული. გთხოვთ, განიხილოთ როგორც ზოგადი სახელმძღვანელო.

ვადიანი დეპოზიტი

(3-დან 24 თვემდე)

შედეგი

ნომინალური პროცენტი
NA
ეფექტური პროცენტი
NA
დარიცხული სარგებელი
NA
სულ მიღებული თანხა
NA
კალკულატორის მონაცემების სიზუსტე არ არის გარანტირებული. გთხოვთ, განიხილოთ როგორც ზოგადი სახელმძღვანელო.