ზრდადი დეპოზიტი “მეტი სარგებელი” საუკეთესო არჩევანია, თუ გსურთ გქონდეთ ანგარიში, რომელზეც ნებისმიერი სიხშირით შეძლებთ თანხის შეტანას და ამავე დროს, მიიღებთ უცვლელ მაღალ საპროცენტო სარგებელს!

სტანდარტული ზრდადი დეპოზიტისგან განსხვავებით ზრდადი დეპოზიტი„მეტი სარგებელი“ არის ე.წ. გამოუთხოვადი ტიპის დეპოზიტი, რომელსაც გააჩნია ვადა და ამ ვადის განმავლობაში კლიენტს არ აქვს ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის და თანხის გატანის უფლება.

დეპოზიტის პირობები

ვალუტა  ლარი, დოლარი
დეპოზიტის ვადა: 12-დან 24 თვემდე
მინიმალური შენატანი: 100 GEL, USD
მაქსიმალური შენატანი: შეუზღუდავი

  • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი, სტანდარტული საპროცენტო სარგებელის დარიცხვის მიზნით შეადგენს 20 ლარს/დოლარს.
  • დეპოზიტზე თანხის დამატება შესაძლებელია ნებისმიერი სიხშირით
  • საპროცენტო სარგებელი დეპოზიტის ვადის ამოწურვამდე უცვლელია
  • დეპოზიტის ანგარიშის გახსნა უფასოა
  • დეპოზიტის მომსახურება უფასოა
  • თანხის გადატანა დეპოზიტის ანგარიშიდან მიმდინარე/მულტისავალუტო ანგარიშზე უფასოა
  • დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტის გატანა უფასოა.
ვადა საპროცენტო სარგებელი
თვე GEL ნომინალური/ეფექტური USD ნომინალური/ეფექტური
12 10.25% / 10.19% 0.40% / 0.40%
15 10.25% / 10.08% 0.40% / 0.40%
18 10.25% / 9.97% 0.40% / 0.40%
21 10.25% / 9.86% 0.40% / 0.40%
24 10.25% / 9.83% 0.40% / 0.40%

შენიშვნა: ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლისას გაკეთებულია დაშვება: მომხმარებელი ხსნის 1,000.0-იან დეპოზიტს 01/01/2017-ში და ყოველი მომდევნო თვის პირველ რიცხვში ამატებს 20.00 ერთეულს.

ვადა საპროცენტო სარგებელი
თვე GEL ნომინალური/ეფექტური USD ნომინალური/ეფექტური
12 8.60% / 8.56% 0.40% / 0.40%
15 8.60% / 8.48% 0.40% / 0.40%
18 8.60% /8.40% 0.40% / 0.40%
21 8.60% / 8.33% 0.40% / 0.40%
24 8.60% / 8.30% 0.40% / 0.40%

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლისას გაკეთებულია დაშვება: მომხმარებელი ხსნის 1,000.0-იან დეპოზიტს 01/01/2017-ში და ყოველი მომდევნო თვის პირველ რიცხვში ამატებს 20.00 ერთეულს.

ზრდადი დეპოზიტი - მეტი სარგებელი

შედეგი

ნომინალური პროცენტი
NA
ეფექტური პროცენტი
NA
დარიცხული სარგებელი
NA
სულ მისაღები თანხა
NA
კალკულატორის მონაცემების სიზუსტე არ არის გარანტირებული. გთხოვთ, განიხილოთ როგორც ზოგადი სახელმძღვანელო.

ზრდადი დეპოზიტი - მეტი სარგებელი

შედეგი

ნომინალური პროცენტი
NA
ეფექტური პროცენტი
NA
დარიცხული სარგებელი
NA
სულ მისაღები თანხა
NA
კალკულატორის მონაცემების სიზუსტე არ არის გარანტირებული. გთხოვთ, განიხილოთ როგორც ზოგადი სახელმძღვანელო.