ზრდადი დეპოზიტი “მეტი სარგებელი“

2018-11-14T13:50:50+00:00სექტემბერი 19, 2018||

ზრდადი ანაბარი “მეტი სარგებელი” საუკეთესო არჩევანია, თუ გსურთ გქონდეთ ანგარიში, რომელზეც ნებისმიერი სიხშირით შეძლებთ თანხის შეტანას და ამავე დროს, მიიღებთ უცვლელ მაღალ საპროცენტო სარგებელს!

სტანდარტული ზრდადი ანაბრისაგან განსხვავებით ზრდადი ანაბარი „მეტი სარგებელი“ არის ე.წ. გამოუთხოვადი ტიპის ანაბარი, რომელსაც გააჩნია ვადა და ამ ვადის განმავლობაში კლიენტს არ აქვს ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის და თანხის გატანის უფლება.

ანაბრის პირობები

ვალუტა  ლარი, დოლარი
ანაბრის ვადა: 12-დან 24 თვემდე
მინიმალური შენატანი: 20 GEL, USD
მაქსიმალური შენატანი: შეუზღუდავი

  • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი, სტანდარტული საპროცენტო სარგებელის დარიცხვის მიზნით შეადგენს 20 ლარს/დოლარს.
  • ანაბარზე თანხის დამატება შესაძლებელია ნებისმიერი სიხშირით
  • საპროცენტო სარგებელი ანაბრის ვადის ამოწურვამდე უცვლელია
  • ანაბრის ანგარიშის გახსნა უფასოა
  • ანაბრის მომსახურება უფასოა
  • თანხის გადატანა ანაბრის ანგარიშიდან მიმდინარე/მულტისავალუტო ანგარიშზე უფასოა
  • ანაბარზე დარიცხული პროცენტის გატანა უფასოა.
ვადა საპროცენტო სარგებელი
თვე GEL ნომინალური/ეფექტური USD ნომინალური/ეფექტური
12 11.50% / 11.52% 4.00% / 4.00%
15 12.00% / 11.87%% 4.00% / 3.98%
18 12.00% / 11.72% 4.00% / 4.46%
21 12.00% / 11.57% 4.00% / 4.44%
24 12.00% / 11.41% 4.00% / 4.42%

შენიშვნა: ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლისას გაკეთებულია დაშვება: მომხმარებელი ხსნის 1,000.0-იან დეპოზიტს 01/01/2017-ში და ყოველი მომდევნო თვის პირველ რიცხვში ამატებს 20.00 ერთეულს.

ვადა საპროცენტო სარგებელი
თვე GEL ნომინალური/ეფექტური USD ნომინალური/ეფექტური
12 9.50% / 9.52% 2.75% / 2.75%
15 9.50% / 9.42% 2.75% / 2.74%
18 10.50% / 10.28% 3.00% / 2.98%
21 11.00% / 10.64% 3.00% / 2.97%
24 11.00% / 10.52% 3.00% / 2.96%

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 5,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლისას გაკეთებულია დაშვება: მომხმარებელი ხსნის 1,000.0-იან დეპოზიტს 01/01/2017-ში და ყოველი მომდევნო თვის პირველ რიცხვში ამატებს 20.00 ერთეულს.

ზრდადი დეპოზიტი - მეტი სარგებელი

შედეგი

ნომინალური პროცენტი
NA
ეფექტური პროცენტი
NA
დარიცხული სარგებელი
NA
სულ მისაღები თანხა
NA
კალკულატორის მონაცემების სიზუსტე არ არის გარანტირებული. გთხოვთ, განიხილოთ როგორც ზოგადი სახელმძღვანელო.

ზრდადი დეპოზიტი - მეტი სარგებელი

შედეგი

ნომინალური პროცენტი
NA
ეფექტური პროცენტი
NA
დარიცხული სარგებელი
NA
სულ მისაღები თანხა
NA
კალკულატორის მონაცემების სიზუსტე არ არის გარანტირებული. გთხოვთ, განიხილოთ როგორც ზოგადი სახელმძღვანელო.