ბიზნეს სესხი

2018-11-22T19:39:12+00:00სექტემბერი 19, 2018||

ბიზნეს სესხი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაქვთ შემოსავალი ბიზნესიდან და გსურთ სესხის თქვენზე მორგებული გრაფიკით, მარტივად – 1 სამუშაო დღეში აღება.

ზოგადი პირობები:

ვადა: 60 თვემდე

ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი

თანხა: 3001-დან 60 000 ლარამდე/30 000 დოლარამდე*

საშეღავათო პერიოდი: 11 თვემდე;

უზრუნველყოფა:

6000 ლარამდე – შესაძლებელია გაიცეს თავდების გარეშე

40 000 ლარამდე გირაოს გარეშე

40 001-დან 60 000 ლარამდე – გირაო

სესხი გაიცემა ნებისმიერი მიზნობრიობით:

ბიზნესის მარაგების შევსება; ბიზნესის გაფართოვება, კომერციული ფართის რემონტი, ბინის რემონტი, საოჯახო ტექნიკის შეძენა, სწავლის საფასურის გადახდა, სხვა პირადი თუ ბიზნეს მიზნები

ბიზნეს სესხის უპირატესობები:

სესხის გაცემის ვადა – 1 სამუშაო დღე
სესხის დაფარვის ინდივიდუალური გრაფიკი. გადახდის გრაფიკის შედგინისას ვითვალისწინებთ ასევე სხვა შემოსავლებს (მაგალითად ხელფასი).

*ფიზიკური პირებისთვის 100 000 ლარამდე სესხი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში