ბიზნეს სესხი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაქვთ შემოსავალი ბიზნესიდან და გსურთ სესხის თქვენზე მორგებული გრაფიკით, მარტივად – 1 სამუშაო დღეში აღება. 

ზოგადი პირობები:

შემოსავალი: ბიზნესიდან (ვითვალისწინებთ ასევე დამატებით შემოსავლებს )

შემოსავლის დამადასტურებელი საბუთები: არ მოითხოვება

მიზნობრიობა: ნებისმიერი (ბიზნესის მარაგების შევსება, ბიზნესის გაფართოვება, კომერციული ფართის რემონტი, ბინის რემონტი, საოჯახო ტექნიკის შეძენა, სწავლის საფასურის გადახდა, სხვა პირადი თუ ბიზნეს მიზნები)

სესხის ვადა: 60 თვემდე

სესხის თანხა: 4,001-დან 60,000 ლარამდე

საშეღავათო პერიოდი: 11 თვემდე

უზრუნველყოფა:

15,000 ლარამდე – შესაძლებელია გაიცეს თავდების გარეშე

40,000 ლარამდე გირაოს გარეშე

40,001-დან 60,000 ლარამდე – გირაო

სესხის გაცემის ვადა: 1 სამუშაო დღე

სესხის დაფარვის გრაფიკი: ინდივიდუალურია, მორგებულია მომხმარებლის შემოსავლებზე

ბიზნეს სესხის უპირატესობები:

სესხის გაცემის ვადა – 1 სამუშაო დღე
სესხის დაფარვის ინდივიდუალური გრაფიკი. გადახდის გრაფიკის შედგინისას ვითვალისწინებთ ასევე სხვა შემოსავლებს (მაგალითად, ხელფასი).

სესხის ასაღებად შეგიძლიათ ეწვიოთ ფინკა ბანკის უახლოეს ფილიალს, დარეკოთ ცხელ ხაზზე *4949 ან შეავსოთ ელექტრონული განაცხადი

შეავსეთ განაცხადი