საკრედიტო ოფიცრის სტაჟირების პროგრამა

Photo - internship

ფინკა ბანკი საქართველო იწვევს დინამიურ, შედეგსა და სწავლაზე ორიენტირებულ კანდიდატებს საკრედიტო ოფიცრის პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად. ფინკა ბანკის საკრედიტო ოფიცრის პროგრამა არის უნიკალური შესაძლებლობა თქვენი კარიერის დაწყებისა და პროფესიული განვითარებისათვის. ფინკა ბანკი გაძლევთ შესაძლებლობას დაეუფლოთ საკრედიტო ოფიცრის პროფესიას. ჩვენთან თქვენ დაგხვდებათ მეგობრული, საქმისადმი ერთგული და შედეგზე ორიენტირებული გუნდი.

საკრედიტო ოფიცრის სტაჟირების პროგრამის დეტალები

 

 
 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2017 ფინკა ბანკი საქართველო
საიტის გამოყენების პირობები | უსაფრთხოების პოლიტიკა | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი