კოდი: TREOF001
მოქმედების ვადა: 04/09/2019 - 19/09/2019
ადგილმდებარეობა: სათავო ოფისი
პროგრამა:პოზიცია: ხაზინის ოფიცერი
დეპარტამენტი: ხაზინის დეპარტამენტი

ვაკანსია ხელმისწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენეზე