კოდი: TRCO003
მოქმედების ვადა: 02/09/2019 - 10/10/2019
ადგილმდებარეობა: სათავო ოფისი
პროგრამა:პოზიცია: ტრენინგ კოორდინატორი
დეპარტამენტი: HR დეპარტამენტი

ვაკანსია ხელმისწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენეზე