კოდი: TCHR001
მოქმედების ვადა: 14/05/2020 - 25/05/2020
ადგილმდებარეობა: სათავო ოფისი
პროგრამა:პოზიცია: ტრეინინგ კოორდინატორი
დეპარტამენტი: HR დეპარტამენტი

ვაკანსია ხელმისწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენეზე