კოდი: RECSP001
მოქმედების ვადა: 06/08/2019 - 21/08/2019
ადგილმდებარეობა: სათავო ოფისი
პროგრამა: პოზიცია: პერსონალის შერჩევის სპეციალისტი
დეპარტამენტი: HR დეპარტამენტი

ვაკანსია ხელმისწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენეზე