კოდი: JLAW001
მოქმედების ვადა: 12/08/2019 - 28/08/2019
ადგილმდებარეობა: ზუგდიდი, ბათუმი
პროგრამა: პოზიცია: უმცროსი იურისტი

  • მოიძიებს, ამზადებს და ახარისხებს შესაბამისი სერვის ცენტრებიდან სამართლებრივი პროცეურებისათვის საჭირო დოკუმენტაციას;
  • უზრუნველყოფს პრობლემური სესხის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვასა და მიიღებას;
  • უზრუნველყოფს პრობლემური კლიენტებისათვის შესაბამისი კორესპონდენციის გაგზავნასა და მიღებას.
  • ამზადებს აპლიკაციებს გამარტივებული წარმოებისათვის.
  • ამზადებს სარჩელებსა და განცხადებებს სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების შესახებ.
  • ასრულებს სამუშაოსთან დაკავშირებულ სხვა ფუნქცია-მოვალეობებს.
  • უმაღლესი განათლება, სამართალმცოდნეობაში;
  • 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება იურიდიული/საადვოკატო სფეროში;
  • ქართულის სრულყოფილად ცოდნა, სასურველია რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა
  • MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook) – ის ცოდნა

შესარჩევ სიაში მოხვედრილ კანდიდატებთან, ჩატარდება გასაუბრება (competency based interview).

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ გარკვეულ თანამდებობაზე გამოყენებული იქნება სხვადასხვა შესარჩევი ტექნიკა, როგორიც არის: ტესტირება, პრეზენტაციის მომზადება და ჩატარება, როლური თამაში, ქეისის განხილვა და ა.შ.