კოდი: JHRSP002
მოქმედების ვადა: 09/08/2019 - 24/08/2019
ადგილმდებარეობა: სათავო ოფისი
პროგრამა:პოზიცია: HR ოპერაციების უმცროსი სპეციალისტი
დეპარტამენტი: HR დეპარტამენტი

ვაკანსია ხელმისწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენეზე