კოდი: JHRSP002
მოქმედების ვადა: 26/09/2019 - 06/10/2019
ადგილმდებარეობა: სათავო ოფისი
პროგრამა:პოზიცია: HR ოპერაციების უმცროსი სპეციალისტი
დეპარტამენტი: HR დეპარტამენტი

ვაკანსია ხელმისწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენეზე