კოდი: ITSA001
მოქმედების ვადა: 02/08/2019 - 17/08/2019
ადგილმდებარეობა: სათავო ოფისი
პროგრამა:პოზიცია: IT უსაფრთხოების ადმინისტრატორი
დეპარტამენტი: საინფორმაციო სისტემების დეპარტამენტი

ვაკანსია ხელმისწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენეზე