კოდი: HROP001
მოქმედების ვადა: 15/05/2020 - 25/05/2020
ადგილმდებარეობა: სათავო ოფისი
პროგრამა:პოზიცია: HR ოპერაციების სპეციალისტი
დეპარტამენტი: HR დეპარტამენტი

ვაკანსია ხელმისწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენეზე