კოდი: HDA002
მოქმედების ვადა: 10/09/2019 - 25/09/2019
ადგილმდებარეობა: სათავო ოფისი
პროგრამა:პოზიცია: Help Desk ასისტენტი
დეპარტამენტი: საინფორმაციო სისტემების დეპარტამენტი

ვაკანსია ხელმისწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენეზე