კოდი: FINRA001
მოქმედების ვადა: 17/01/2019 - 17/02/2019
ადგილმდებარეობა: სათავო ოფისი
პროგრამა:პოზიცია: ფინანსური რისკების ანალიტიკოსი
დეპარტამენტი: რისკების მართვის და შესაბამისობის დეპარტამენტი

ვაკანსია ხელმისწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენეზე