კოდი: CSOINT002
მოქმედების ვადა: 22/02/2019 - 24/03/2019
ადგილმდებარეობა: თბილისი და რეგიონები
პროგრამის ხანგრძლივობა:ხელშეკრულების ტიპი: 2 თვიანი ხელშეკრუელაბა
პროგრამა:პოზიცია: კლიენტთა მომსახურების ოფიცერი