კოდი: CBOS001
მოქმედების ვადა: 31/03/2021 - 14/04/2021
ადგილმდებარეობა: თბილისი
პროგრამის ხანგრძლივობა:ხელშეკრულების ტიპი: დროებითი ხელშეკრულება
პროგრამა: პოზიცია: ცენტრალიზებილი საბანკო ოპერაციების სპეციალისტი

ასრულებს, მონიტორინგს უწევს და ადასტურებს ბექ-ოფისში არასაკრედიტო პროდუქტებთან და სერვისებთან დაკავშირებულ ოპერაციებს. ამოწმებს დავალებების შესაბამისი დოკუმენტაციის სისრულეს და გაფორმების სისწორეს.

ბანკში მოქმედი ინსტრუქციებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში:

 • ასრულებს, ასევე საჭიროების შემთხვევაში ადასტურებს ბექ-ოფისში არასაკრედიტო და საკრედიტო პროდუქტებთან და სერვისებთან დაკავშირებულ საბანკო ოპერაციებს;
 • ახორციელებს მონიტორინგს და ადასტურებს ფრონტ ოფისის მიერ შესრულებულ ოპერაციებს;
 • ამოწმებს ბექ-ოფისში დავალებების შესასრულებლად მიღებული დოკუმენტაციის სისრულეს და გაფორმების სისწორეს;
 • ასრულებს შემოსავლების სამსახურსა და ბანკს შორის ელექტრონული ურთიერთობებისას საჭირო პროცედურებს;
 • თანამშრომლობს საკუთარ კომპეტენციის ფარგლებში მესამე პირებთან.
 • მჭიდროდ თანამშრომლობს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ბანკის სტრუქტურულ ერთეულებთან;
 • უზრუნველყოფს სათანადო რეპორტინგს;
 • ასრულებს სხვა დავალებებს საჭიროების შემთხვევაში.
 • უმაღლესი განათლება;
 • საბანკო სექტორში 4 წლიანი გამოცდილება, მინიმუმ 1 წელი ბექ ოფისში;
 • საბანკო ოპერაციების კარგი ცოდნა, განსაკუთრებით ბექ ოფის ოპერაციების;
 • საბანკო ელ-სისტემებში მუშაობის გამოცდილება

შესარჩევ სიაში მოხვედრილ კანდიდატებთან, ჩატარდება გასაუბრება (competency based interview).

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ გარკვეულ თანამდებობაზე გამოყენებული იქნება სხვადასხვა შესარჩევი ტექნიკა, როგორიც არის: ტესტირება, პრეზენტაციის მომზადება და ჩატარება, როლური თამაში, ქეისი განხილვა და ა.შ.