კოდი: CALCOP001
მოქმედების ვადა: 20/02/2020 - 29/02/2020
ადგილმდებარეობა: სათავო ოფისი
პროგრამის ხანგრძლივობა:ხელშეკრულების ტიპი: დროებითი ხელშეკრულება
პროგრამა:პოზიცია: ქოლ ცენტრის ოპერატორი

 • უპასუხოს ცხელ ხაზზე შემოსულ ზარებს და მოახდინოს დროული რეაგირება/გადამისამართება ქოლ ცენტრის სტანდარტების სრული დაცვით;
 • ბიზნეს საჭიროებებიდან გამომდინარე, მომხმარებელთან განახორციელოს გამავალი ზარები (კვლევები);
 • უზრუნველყოს სტანდარტებისა და გაიდლაინების შესაბამისი, მაღალი ხარისხის მომსახურება;
 • გადაჭრას მომხმარებლის პრობლემები/პრეტენზიები საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში;
 • რეგულარულად მოამზადოს, წარადგინოს და აწარმოოს რეპორტები;
 • უზრუნველყოს აპლიკაციების/ფაილების/ფორმების შევსება და მხარდაჭერის დეპარტამენტის უფროსისთვის მიწოდება შემდგომი ანალიზისთვის;
 • ასრულებს თანამდებობასთან დაკავშირებულ სხვა მოვალეობებს;
 • უმაღლესი განათლება
 • 1 წლიანი გამოცდილება ქოლ ცენტრის სფეროში
 • ქართული ენის სრულყოფილად ცოდნა, რუსული და ინგლისური ენების სალაპარაკო დონეზე ციდნა
 • MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook) – ის ცოდნა

შესარჩევ სიაში მოხვედრილ კანდიდატებთან, ჩატარდება გასაუბრება (competency based interview).

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ გარკვეულ თანამდებობაზე გამოყენებული იქნება სხვადასხვა შესარჩევი ტექნიკა, როგორიც არის: ტესტირება, პრეზენტაციის მომზადება და ჩატარება, როლური თამაში, ქეისი განხილვა და ა.შ.