კოდი: AULE001
მოქმედების ვადა: 22/03/2019 - 04/04/2019
ადგილმდებარეობა: სათავო ოფისი
პროგრამა:პოზიცია: ავტო-ლომბარდის შემფასებელი
დეპარტამენტი: რისკების მართვის და შესაბამისობის დეპარტამენტი

 • ახორციელებს გირავნობის საგნის დათვალიერებას, იდენტიფიცირებას და განსაზღვრავს მის საბაზრო ღირებულებას, მისი მდგომარეობის, კომპლექტაციის, გარბენის და ასაკის გათვალისწინებით.
 • ამზადებს ავტომობილის შეფასების დასკვნას, აფასებს საკრედიტო რისკებს, აწვდის აუცილებელ დოკუმენტაციას სერვის ცენტრს საკრედიტო კომიტეტზე წარსადგენად, მონაწილეობს საკრედიტო კომიტეტის სესიებში;
 • თვალს ადევნებს მდგომარეობას ბაზარზე, ახდენს ნაკლებლიკვიდური გირავნობის საგნების იდენტიფიცირებას;
 • საჭიროებისამებრ უწევს სერვის ცენტრის თანამშრომლებს კონსულტაციასა და ქოუჩინგს მანქანით უზრუნველყოფილი სესხების საკითხებთან დაკავშირებით. პეროდულად უტარებს ტრენინგს, მათი ცოდნის და კვალიფიკაციის ასამაღლებლად.
 • ახორციელებს ანგარიშგებებს დამტკიცებული პოლიტიკის მიხედვით და სხვა მოთხოვნების გათვალისწინებით;
 • ახორციელებს საკრედიტო რისკის კონტროლს.
 • ასრულებს პოზიციასთან დაკავშირებულ სხვა ყველა ფუნქცია-მოვალეობებს;
 • უმაღლესი განათლება
 • მინიმუმ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ავტო-ლომბარდის შემფასებლად საბანკო ან მიკროსაფინანსო სექტორში.
 • ქართული ენის სრულყოფილად ცოდონა, რუსული და ინგლისური ენების სასაუბრო დონეზე ცოდნა
 • საოფისე პროგრამების MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook) კარგი ცოდნა.

შესარჩევ სიაში მოხვედრილ კანდიდატებთან, ჩატარდება გასაუბრება (competency based interview).

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ გარკვეულ თანამდებობაზე გამოყენებული იქნება სხვადასხვა შესარჩევი ტექნიკა, როგორიც არის: ტესტირება, პრეზენტაციის მომზადება და ჩატარება, როლური თამაში, ქეისი განხილვა და ა.შ.