კოდი: LOINT002
მოქმედების ვადა: 22/02/2019 - 24/03/2019
ადგილმდებარეობა: თბილისი და რეგიონები
პროგრამის ხანგრძლივობა:ხელშეკრულების ტიპი: 3 თვიანი ხელშეკრულება
პროგრამა:პოზიცია: უმცროსი საკრედიტო ოფიცერი