კოდი: LOINT002
მოქმედების ვადა: 03/09/2019 - 11/10/2019
ადგილმდებარეობა: თბილისი და რეგიონები
პროგრამის ხანგრძლივობა:ხელშეკრულების ტიპი: 3 თვიანი ხელშეკრულება
პროგრამა:პოზიცია: უმცროსი საკრედიტო ოფიცერი