კოდი: ADMPR001
მოქმედების ვადა: 15/03/2019 - 31/03/2019
ადგილმდებარეობა: თბილისი, სათავო ოფისი
პროგრამა:პოზიცია: შესყიდვების სპეციალისტი
დეპარტამენტი: ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

ვაკანსია ხელმისწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენეზე