კოდი: RMS01
მოქმედების ვადა: 04/10/2019 - 28/10/2019
ადგილმდებარეობა: სათავო ოფისი
პროგრამის ხანგრძლივობა:ხელშეკრულების ტიპი: დროებითი ხელშეკრულება
პროგრამა:პოზიცია: საქმისწარმოების სპეციალისტი
დეპარტამენტი: ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

ვაკანსია ხელმისწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენეზე