საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დამტკიცებულიმომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაციის წესის“ 31.1. მუხლის შესაბამისად, 2021 წლის 1 იანვრიდან, ბანკის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით ფინკა ბანკის ბარათებით  შეიზღუდება მაღალი რისკის მიმღებებთან ტრანზაქციები.