შეღავათიანი აგროკრედიტის განაცხადი

ფინკა ბანკი გთავაზობთ შეღავათიან აგროკრედიტს, როგორც მექანიზაციის ასევე ძირითადი საშუალებების დასაფინანსებლად.

თანხა: 250 000 ლარამდე

ვადა: 60 თვემდე (48 თვემდე თანადაფინანსებით)


საპროცენტო განაკვეთი დამოკიდებულია სესხის მიზნობრიობაზე