მომსახურება და ტარიფები

მომსახურების პირობები:

მომსახურების ზოგადი პირობები 2018 წლის 1 თებერვლის მდგომარეობით

ბარათით მომსახურების ზოგადი პირობები

ცვლილებები ბარათით მომსახურების ზოგად პირობებში (ძალაშია 2018 წლის 2 დეკემბრიდან)

ინტერნერნეტბანკინგისა და მობაილბანკინგის ხელშეკრულება

 

ხელშეკრულებების არქივი

 

მომსახურების ტარიფები:

პაკეტური შეთავაზების ტარიფები

სადებეტო ბარათების ტარიფებისაბანკო მომსახურების ტარიფები იურიდიული პირებისთვის

კომუნალური და სხვა გადასახადების ტარიფები

საბანკო მომსახურების ტარიფები ფიზიკური პირებისთვის

საბანკო მომსახურების ტარიფები იურიდიული პირებისთვის

 

 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2018 ფინკა ბანკი საქართველო
სამართლებრივი ინფორმაცია | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი