ანაბრები

ვადიანი ანაბარი

თუ გსურთ დანაზოგის გარკვეული პერიოდით გადადება და ფიქსირებული მაღალი საპროცენტო სარგებელის მიღება, ვადიანი ანაბარი საუკეთესო არჩევანია!

შემნახველი ანაბარი

შემნახველი ანაბარი საუკეთესო არჩევანია, თუ გსურთ გქონდეთ ანგარიში, რომელზეც ნებისმიერი სიხშირით შეძლებთ თანხის შეტანა/გამოტანას და ამავე დროს, მიიღებთ მაღალ საპროცენტო სარგებელს!

ზრდადი ანაბარი

დაზოგეთ კონკრეტული მიზნისთვის და მიიღეთ უცვლელი მაღალი საპროცენტო სარგებელი ანაბრის ვადის ამოწურვამდე!

საბავშვო ანაბარი

დაიწყეთ დაზოგვა ბავშვის უკეთესი მომავლისათვის და მიიღეთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი!

ვადიანი ანაბარი „მეტი სარგებელი“

თუ გსურთ დანაზოგის გადადება კონკრეტული პერიოდით და უფრო მეტი საპროცენტო სარგებელის მიღება, ვადიანი ანაბარი „მეტი სარგებელი“ საუკეთესო არჩევანია.

ზრდადი ანაბარი “მეტი სარგებელი“

ზრდადი ანაბარი “მეტი სარგებელი” საუკეთესო არჩევანია, თუ გსურთ გქონდეთ ანგარიში, რომელზეც ნებისმიერი სიხშირით შეძლებთ თანხის შეტანას და ამავე დროს, მიიღებთ უცვლელ მაღალ საპროცენტო სარგებელს!

 

 

 
ფინკა ბანკი საქართველო FINCA Impact Finance ქსელის ნაწილია. FINCA Impact Finance-ის ქსელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ფინანსურ ინსტიტუტებს მოიცავს, რომელთა მიზანია სოციალურად პასუხისმგებელიანი ფინანსური მომსახურება გაუწიონ მცირე შემოსავლის მქონე მეწარმეებსა და მცირე ბიზნესის მფლობელებს და მათ უკეთესი მომავლის შექმნის შესაძლებლობას აძლევს. სს ფინკა ბანკი საქართველო (ს/კ.: 205235262) მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის 6 აგვისტოს #590-ე განკარგულებით გაცემული საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე.
©2018 ფინკა ბანკი საქართველო
სამართლებრივი ინფორმაცია | მომხმარებლის დაცვა | USA Patriot Act | ობლიგაციების პროსპექტი